Sök

"Vanliga fastighetstvister"

- Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Fastighetsrättsliga (och bostadsrättstvister) kan handla om allt från påstådda fel till att köparen inte fullföljer köpet. I den här artikeln tänkte vi berätta lite mer om de vanligaste tvisterna - och hur de brukar sluta.

Felaktig boarea 

Eftersom bostadsrätter ofta är mindre än fastigheter, och priset per kvadratmeter ofta är mycket högt, är tvister om felaktigt storlek (boarea) en av de vanligaste tvisterna när det gäller bostadsrätter. Den här typen av tvist slutar sällan i domstol eftersom det som huvudregel är lätt att mäta upp bostadsrätten i efterhand och faktiskt avgöra om den marknadsförda uppgiften är riktig eller inte.  

Om bostadsrätten marknadsförts som 70 kvadratmeter men i själva verket bara är 65 kvadratmeter saknas det bevisligen 5 kvadratmeter. Det som ofta blir en tvistefråga är om de saknade kvadratmetrarna verkligen är värda så pass mycket som köparen anser.  

Många köpare anser att det bara är att räkna ut vad kvadratmeterpriset blir baserat på 70 kvadratmeter och därefter dra ifrån ett belopp motsvarande kvadratmeterpriset gånger fem. Tyvärr är det inte alltid så enkelt att beräkna värdet av de fem saknade kvadratmetrarna.  

För att göra en korrekt beräkning måste man bedöma hur bostadsrättens värde påverkats av avvikelsen i storlek, ofta sker en sådan beräkning genom att man som köpare låter värdera bostadsrätten med hjälp av en fastighetsmäklare eller värderingsman. Normalt sett brukar värderingen leda till att säljaren får återbetala mellan 1/3 del till 2/3 del av det belopp man får fram om man räknar på kvadratmeterpriset.   

Om det inte rör sig om en mycket liten bostadsrätt med attraktivt läge kan man i yttersta fall få ersättning motsvarande kvadratmeterpriset men det är som sagt sällsynt. När det gäller fastigheter är det i regel ännu svårare att få ersättning för avvikelse storlek eftersom värdet på en villa sällan är beroende av exakt hur stor den är. 

Dolda fel 

Den näst vanligaste typen av tvister handlar om så kallade dolda fel. Den som vill läsa mer om dolda fel kan med fördel läsa mer om detta under fel i bostadsrätt och fel i fastighet. 

En sak du bör tänka på när det gäller tvister rörande dolda fel är att det ofta är svårt att vinna framgång med en sådan tvist. Oavsett om det gäller fel i fastighet eller fel i bostadsrätt. Det största hindret för att driva en process rörande dolda fel brukar vara att tvisten rör ett belopp som helt enkelt är för litet för att det ska löna sig att driva en domstolstvist. 

Köpare som inte betalar på tillträdesdagen 

Det vanligaste kontraktsbrottet när det gäller bostadsköp är att köparen inte kan betala köpeskillingen på tillträdesdagen. I de fall köparen inte fullföljer köpet är det vanligaste att säljaren häver köpet, säljer om bostaden och kräver skadestånd från köparen för den ekonomiska skada som uppkommit.  

I en sådan tvist är det i princip alltid säljaren som har övertaget eftersom köparen i praktiken har svårt att göra gällande skäl som skulle befria köparen från skadeståndsskyldighet. Men säljaren måste tänka på att det inte är möjligt att sälja om bostaden till vilket pris som helst, säljaren måste göra en omsorgsfull omförsäljning och försöka få så bra betalt som möjligt från den nya köparen.

Behöver du hjälp av en jurist? Kontakta Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning inom fastighetsrätt och boendefrågor.