Sök

Checklista

Sälja bostad - checklista

Det är mycket att tänka på när man ska sälja sin bostad. Därför har vi gjort en enkel och tydlig checklista som du kan använda inför försäljningen.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Behöver du hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning i samband med försäljning av bostad.

Inför försäljningen 

 • Jag har valt ut en fastighetsmäklare som jag har förtroende för. 
 • Jag har kontrollerat att fastighetsmäklaren är registrerad. 
 • Jag har tecknat ett skriftligt förmedlingsuppdrag med fastighetsmäklaren.  
 • Jag har en tydlig målbild över hur mycket jag vill ha betalt för bostaden. 
 • Jag har fyllt i frågelistan ordentligt och tänkt mig in i alla skavanker som en köpare skulle kunna bedöma som ett fel. 
 • Jag har läst igenom, och dubbelkollat, att alla uppgifter som finns i objektsbeskrivningen är korrekta (exempelvis att det verkligen finns golvvärme i badrummet) 
 • Jag har bestämt mig för om jag vill förbesiktiga bostaden eller inte. 
 • Jag har funderat på om det finns skäl att låta mäta upp bostaden inför försäljningen. 
 • Jag har förvissat mig om att jag har alla nödvändiga bygglov.  
 • Jag har upprättat en energideklaration (om du säljer en fastighet). 
 • Jag har funderat på om jag vill teckna en så kallad dolda-fel försäkring eller inte (om du säljer en fastighet). 
 • Jag vet om alla pantbrev finns eller om något måste dödas (om du säljer en fastighet). 
 • Jag vet vilka servitut som finns för fastigheten och om fastigheten ingår i någon gemensamhetsanläggning. 
 • Jag vet om eventuell uteplats eller terrass ingår i bostadsrätten eller om det finns separata nyttjanderättsavtal. 
 • Jag vet vad som gäller för parkering i min samfällighet (fastighet) eller bostadsrättsförening. 

Budgivning 

 • Jag har funderat över hur jag ska agera om det kommer ett dolt bud eller ett förhandsbud. 

Kontraktsskrivning 

 • Jag har varit tydlig med vilka villkor jag vill ha för min försäljning, till exempel villkor om köp av ersättningsbostad, friskrivningsklausul eller annat förbehåll om skicket
 • Jag har förstått vad alla klausuler i kontraktet betyder 
 • Jag känner mig bekväm med att köparen kommer att kunna finansiera köpet 

Tillträdesdagen 

 • Jag kan överlämna alla nycklar och relevanta handlingar så som fastighetskarta, bygglovshandlingar, garantibevis för vitvaror och manualer m.m.