Sök

Checklista

Köpa hus - checklista

Det är mycket att tänka på när man ska köpa hus eller fastigheter. Därför har vi gjort en enkel checklista med alla saker du ska tänka på inför husköpet.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Behöver du rådgivning innan du köper ett hus? Kontakta Familjens Jurist för att boka en tid.

Inför köp 

 • Jag har bestämt ett maxpris för bostaden  
 • Jag vet om det finns några befintliga pantbrev eller om jag måste ta ut nya  
 • Jag har räknat med stämpelskatt, pantbrevsavgift och kostnader för nödvändiga renoveringar 
 • Jag har ett giltigt lånelöfte 
 • Jag har tagit del av säljarens frågelista och besiktningsprotokoll (om sådant finns) 
 • Jag har fått del av energideklaration för fastigheten
 • Jag vet vad driftskostnaderna kommer att bli och har förstått att de kan avvika beroende på hur många som bor i fastigheten 
 • Jag vet vilket uppvärmningssystem bostaden har och vad det kostar 
 • Jag har förvissat mig om att nödvändiga bygglov finns 
 • Jag har läst igenom fastighetsmäklarens objektsbeskrivning och checkat av att uppgifterna stämmer (exempelvis att det verkligen finns golvvärme i badrummet) 
 • Jag har frågat mäklaren om det finns protokoll från radonmätning
 • Jag har tagit del av stadgar och årsredovisning (om fastigheten har del i samfällighet).
 • Jag har kontrollerat med miljöförvaltningen/miljönämnden i kommunen att avloppet får användas (viktigt vid enskilt avlopp, trekammarbrunnar kan vara uttjänta m.m.). 
 • Jag har fått del av protokoll över vattenkvaliteten (viktigt om det finns enskild brunn) 
 • Jag har frågat om alla pantbrev finns eller om något måste dödas 
 • Jag vet vilka servitut som finns för fastigheten och om fastigheten ingår i någon gemensamhetsanläggning 

På visningen 

 • Jag har gått igenom hela fastigheten utan att upptäcka någon konstig doft (“sommarstugedoft” eller ”källardoft”) eller oförklarliga fläckar på väggar och golv (fukt) 
 • Jag upplever att beskrivningen av fastigheten stämmer överens med verkligheten
 • Jag har kontrollerat att lampor fungerar, att vitvaror och maskiner fungerar och att det går att spola i kranar, dusch och toaletter 

Inför budgivningen 

 • Jag har bestämt mig för vilken strategi jag vill använda (ex. lägga bud innan visning, lägga bud som är beroende av att jag kan sälja min bostad innan jag flyttar in i den nya bostaden) 

Inför kontraktsskrivningen 

 • Jag har varit tydlig med vilka villkor jag vill ha för mitt köp: 1. Villkor om lånelöfte (om det inte var klart innan). 2. Villkor om besiktning (eller besiktningsgenomgång) med besiktningsman. 3. Villkor om eventuell uppmätning av bostadens storlek. 4. Villkor om försäljning av min nuvarande bostad 
 • Jag har förstått vad alla klausuler i kontraktet betyder 
 • Jag har förstått vad som krävs för att jag ska få begära återgång av köpet, och vilka konsekvenser det kan få (ex. att jag inte får tillbaka hela handpenningen om jag väljer att begära återgång) 
 • Jag har fått förklarat för mig hur jag påverkas om säljaren har en så kallad säljaransvarsförsäkring (dolda fel försäkring) 
 • Jag har fått del av villkoren för eventuell säljaransvarsförsäkring. 

Besiktning med stöd av besiktningsklausul i kontraktet (besiktningsgenomgång) 

 • Jag har valt en besiktningsman som jag har förtroende för 
 • Jag och eventuell partner har närvarat vid besiktningen och fått svar på alla våra frågor och funderingar 
 • Jag har förstått vad besiktningsmannens uppdrag innebär, kontrollerar besiktningsmannen allt eller finns det begränsningar i uppdraget. Tänk på att besiktningsmannen i regel inte kontrollerar el eller VVS-installationer 
 • Jag har förstått vad besiktningsprotokollet innebär 
 • Jag har bestämt mig för om jag behöver göra en fördjupad undersökning av någon del av fastigheten, exempelvis om det finns indikationer på fukt som behöver kontrolleras eller inte 

Betalning av handpenning 

 • Jag har betalat handpenningen i rätt tid  

Tillträdesdagen 

 • Jag har fått alla nycklar och relevanta handlingar såsom fastighetskarta, bygglovshandlingar, garantibevis för vitvaror och manualer m.m.