Sök
Justic

Juridikdoulan

Juridikdoulan är ett digitalt självservice-verktyg där kvinnor med förlossningsskador enkelt och snabbt får stöd och guidning med att söka ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Med tjänsten kan du upprätta en skadeanmälan samt gå igenom dina journaler med en oberoende barnmorska för att få en objektiv syn på vårdförloppet.

Hur funkar det?

  • Läs dina journaler – och om du vill, boka ett möte med en barnmorska för att gå igenom dem (599 kr/timme)
  • Starta vår onlinetjänst - få enkel och kostnadsfri digital guidning med att upprätta en skadeanmälan
  • Skicka in! - Kontrollera dina uppgifter, underteckna och skicka in skadeanmälan