Sök

Justic

Konsumentverket har i flera år rankat marknaden för juridiska tjänster som riktar sig till privatpersoner som en av de mest problematiska på grund av svårtillgängliga och dyra alternativ. Vår målsättning är att med hjälp av ny teknik lösa ett samhällsproblem som går stick i stäv med demokratin. 

Genom automatisering av juridisk rådgivning gör vi det möjligt för dig att kostnads- och tidseffektivt ta tillvara dina rättigheter. Vi bygger enkla digitala självservice-verktyg för alla juridiska behov i vardagen, och lanserar löpande nya tjänster. Håll utkik på vår hemsida.

Våra tjänster