Sök

Tips

Tre tips när du utser en bodelningsförrättare

Läs i denna artikel våra tre tips som är bra att ta i beaktning när du ska utse en bodelningsförrättare.

Text: Jenny Engvall, jurist Familjens Jurist

  • Även om en bodelningsförrättare utses kan det vara bra att du har ett ombud som företräder dig och som kan bevaka dina intressen i bodelningen.
  • Om du har en juristförsäkring kan det finnas en rättsskyddsdel som täcker dina ombudskostnader redan under den tiden som ärendet är hos bodelningsförrättaren. På så sätt kan du få ett ekonomiskt stöd för dina ombudskostnader. Det är ditt ombud som ansöker om rättsskyddet.
  • Juristförsäkringens rättsskydd ersätter inte bodelningsförrättarens arvode. Däremot finns det en statlig ersättningsgaranti som under vissa omständigheter kan ersätta fem timmar av bodelningsförrättarens arvode.

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Familjens Jurist för rådgivning.