Sök

Guide

Bodelning - så fungerar det

En bodelning innebär att du och din partner delar upp egendom mellan er. Bodelning kan göras när ett äktenskap eller samboskap upphör antingen genom en skilsmässa, en separation eller genom ett dödsfall. En bodelning kan också göras under ett pågående äktenskap.

Text: Jenny Engvall, jurist Familjens Jurist

Reglerna ser olika ut beroende på vilken situation som du befinner dig och om ni är överens eller inte.

 • Bodelning vid skilsmässa
  Om ni ska göra en bodelning med anledning av att ni ska skiljas, så måste ni först ha lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Bodelningen ska sedan göras när domstolen har upplöst äktenskapet genom en dom. Om någon av er makar begär det kan dock bodelningen göras redan under tiden som målet om äktenskapsskillnad pågår i domstolen.

  Det finns lagregler om vad som ska ingå i en bodelning och hur makars egendom ska fördelas mellan dem (läs mer här). Eftersom de reglerna inte är tvingande så kan ni (om ni vill) själva bestämma hur ni vill fördela egendomen mellan er.

  Beroende på om ni är överens kan resultatet av en bodelning och vägen framåt se olika ut.
 • Vi är överens om hur vi ska dela upp egendomen mellan oss
  Om ni är överens om hur egendomen ska delas mellan er efter en skilsmässa så kan ni själva upprätta ett bodelningsavtal där detta framgår. Avtalet ska skrivas under av er båda. Det går att få avtalet registrerat hos Skatteverket, men det finns inget krav på att det måste göras.

  Ni kan använda er av Familjens Jurists digitala tjänst för att upprätta ett bodelningsavtal.

  Om ni har frågor eller behöver hjälp av en jurist för att upprätta bodelningsavtalet så kan ni boka en tid med Familjens Jurist här.
 • Vi är inte överens om hur vi ska dela upp egendomen mellan oss
  Om du och din tidigare partner inte är överens om hur egendomen ska fördelas mellan er kan det vara bra för dig att kontakta en jurist för att gå igenom din situation och få en bedömning av hur resultatet av en bodelning kan se ut i just ert fall. Du kan läsa mer om reglerna kring bodelning här.

  Juristen kan företräda dig som ombud i kontakter med din tidigare partner. Om det leder till att ni kan nå en överenskommelse om bodelningen, så kan juristen hjälpa till med att upprätta ett bodelningsavtal som ni båda undertecknar.

  Om ni inte lyckas komma överens om bodelningen kan du eller ditt juridiska ombud begära att rätten utser en bodelningsförrättare som får i uppdrag att göra bodelningen. Läs mer om bodelningsförrättare här.
 • Bodelning efter samboskap
  När sambos flyttar isär så ska det göras en bodelning om någon av er begär det. Detta gäller under förutsättning att ni inte har avtalat bort sambolagens regler genom ett samboavtal. En begäran om bodelning ska göras senast ett år efter det att ert samboförhållande upphörde.

  Det som ska delas mellan er är det som utgör samboegendom. Samboegendom är enbart bostad och bohag som har köpts för ert gemensamma bruk. Fritidshus och annan egendom som ni var och en köpt och som inte är er bostad eller ingår i ert gemensamma bohag ska alltså inte ingå i bodelningen. I samboegendom ingår inte heller egendom som en sambo har fått genom t.ex. gåva eller testamente med villkoret att den ska vara sambons enskilda.

  Om ni är överens kan ni dela upp samboegendomen som ni vill, exempelvis att var och en behåller det som den har köpt. Det ska upprättas en bodelningshandling som ska skrivas under av er båda. Ni kan använda er av vår digitala tjänst för att upprätta bodelningsavtalet.

  Om ni har frågor eller behöver hjälp av en jurist med att upprätta avtalet kan ni boka tid här.

  Om du och din tidigare sambo inte är överens om hur samboegendomen ska delas upp mellan er, kan det vara bra för dig att kontakta en jurist för att gå igenom din situation och få en bedömning av hur utfallet av en bodelning skulle se ut i ditt fall. En jurist kan företräda dig som ombud i kontakter med din tidigare sambo. I vissa fall kan juristen få till en överenskommelse och kan hjälpa till med att upprätta ett bodelningsavtal som ni båda undertecknar.

  Om ni inte lyckas komma överens om bodelningen kan du eller ditt juridiska ombud ansöka om en bodelningsförrättare. Läs mer om bodelningsförrättare här.
 • Bodelning under pågående äktenskap
  Det är möjligt att göra en bodelning under ett pågående äktenskap. Anledning till att makar vill göra en sådan bodelning kan vara att man vill föra över egendom från den ena maken till den andra. En förutsättning är att ni som makar är överens om bodelningen.

  Om ni vill göra en bodelning under äktenskapet behöver ni först skicka in en anmälan till Skatteverket. Det finns ingen särskild blankett utan ni skriver själva en handling där det framgår att ni vill anmäla att ni ska göra en bodelning under äktenskapet. Anmälan ska innehålla era personuppgifter och den ska vara undertecknad av er båda. Anmälan skickas till Skatteverket. Ni behöver också betala en ansökningsavgift till Skatteverket. 

  Ni kan använda er av vår digitala tjänst för att upprätta bodelningsavtalet.


  Om ni har frågor eller behöver hjälp av en jurist med att upprätta avtalet kan ni boka tid här.

  Efter det att Skatteverket har tagit emot er anmälan kan ni upprätta bodelningshandlingen. I bodelningshandlingen ska framgå vilken egendom som ska delas upp mellan er. Bodelningshandlingen ska vara undertecknad av bägge makarna. Ni kan antingen använda er av en digital tjänst för att upprätta handlingen eller ta hjälp av en jurist.

  Om ni vill kan ni registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket.