Sök

Checklista

Tänk på det här vid bodelning

Vi förstår att det är mycket att tänka på vid en bodelning. I denna checklista har vi samlat några viktiga saker att tänka på/ta ställning kring.

Text: Jenny Engvall, jurist Familjens Jurist

  • Om det finns enskild egendom så är det bra att läsa vad som står om egendomen i äktenskapsförordet, testamentet eller gåvobrevet. Om enskild egendom har sålts ska det utredas vad pengarna har gått till för att ta ställning till om det som trätt i stället är enskild egendom eller giftorättsgods.
  • Uppdelning av möbler och andra saker i det gemensamma hemmet kan leda till konflikter. En klassisk fälla är att börja dividera om värdet på bohag och lösöre som egentligen inte är värt så mycket. Helst bör ni komma överens och dela upp dessa saker utanför bodelningen. Ni uppskattar då själva värdet och fördelar sakerna efter det.
  • Om ert förhållande har varit kortvarigt kan det utgöra ett skäl till att man vid bodelningen inte ska använda sig av hälftendelning, utan i stället bestämma en annan fördelning.
  • Om ni är överens kan ni använda er av Familjens Jurists digitala tjänst för att upprätta bodelningsavtalet och därefter få avtalet dubbelkollat av deras jurister.
  • Det är bra att göra bodelningen så nära som möjligt i tiden efter en skilsmässa eller separation. Det underlättar bland annat för värdering av tillgångarna som ska ingå i bodelningen.
  • Om du har egendom som är enskild som du i din tur vill göra till enskild egendom om till exempel dina barn eller någon annan ärver dig så behöver du skriva in det som ett villkor i testamente.

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Familjens Jurist för rådgivning.