Sök

Checklista

Att tänka på kring bodelningsförrättare

Vad är viktigt att tänka på om ni ansöker om en bodelningsförrättare. Läs våra tre punkter som är viktiga att vet om.

Tänk på:

  • Var förberedd på att en bodelningstvist hos en bodelningsförrättare ofta tar lång tid och kan bli mycket kostsam.
  • Ofta begär bodelningsförrättaren ett förskott om 15 000 – 20 000 kr för att påbörja arbetet.
  • Makarna svarar solidariskt för bodelningsförrättarens arvode. Det innebär att bodelningsförrättaren kan vända sig till en av makarna för att få betalt för hela kostnaden. Den maken får sen i sin tur vända sig med krav på halva beloppet till andra maken tillexempel via Kronofogdemyndigheten.