Sök

Checklista

Att tänka på kring bodelningsförrättare

Vad är viktigt att tänka på om ni ansöker om en bodelningsförrättare. Läs våra tre punkter som är viktiga att veta om.

Text: Jenny Engvall, jurist Familjens Jurist

Tänk på:

  • Var förberedd på att en bodelningstvist hos en bodelningsförrättare ofta tar lång tid och kan bli mycket kostsam.
  • Ofta begär bodelningsförrättaren ett förskott om 15 000 – 20 000 kr för att påbörja arbetet.
  • Makarna svarar solidariskt för bodelningsförrättarens arvode. Det innebär att bodelningsförrättaren kan vända sig till en av makarna för att få betalt för hela kostnaden. Den maken får sen i sin tur vända sig med krav på halva beloppet till andra maken tillexempel via Kronofogdemyndigheten.

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Familjens Jurist för rådgivning.