Sök

"Gemensam vårdnad - ensam vårdnad eller delad vårdnad?"

- Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

Är frågor som dyker upp i samband med en separation. Svar finns faktiskt bara på de två första frågorna eftersom delad vårdnad inte existerar i Sverige. Det man brukar mena när man skriver eller säger delad vårdnad är gemensam vårdnad och växelvis boende.

Föräldrar som är gifta med varandra får automatiskt gemensam vårdnad om barnen. Sambor kan välja att anmäla att de vill ha gemensam vårdnad de också men utan sådan anmälan får mamman ensam vårdnad.

Så länge man bor tillsammans brukar vårdnadsformen mer eller mindre sakna betydelse men vid en separation kan den komma att få en väldigt stor betydelse. En förälder som inte har del i vårdnaden deltar då inte i beslut som gäller barnet men får inte heller själv ha kontakt med förskolepersonal eller lärare, eller rättare sagt personalen får inte tala med den föräldern om barnet. Inte heller kan den föräldern hämta ut receptbelagd medicin till barnet t ex. Väldigt basala saker som man ställs utanför alltså. Den typen av utanförskap kan läkas med hjälp av att vårdnadshavaren ger en fullmakt till den andra föräldern en så kallad insynsfullmakt.

Absoluta merparten av de föräldrar vi som ombud stöter på vill ha del i den legala vårdnaden. Samtidigt som det i det stora flertalet fall är absolut bäst för barnet om föräldrarna själva kan komma överens om hur deras barn ska ha det efter en separation gör frågan om vårdnad det därför nästan omöjligt att nå en samförståndslösning om ena föräldern kräver att hen ska ha vårdnaden ensam. Vi som jobbar med de här frågorna brukar säga att det är som att starta ett krig om man går ut med att man har för avsikt att ta vårdnaden ifrån den andre föräldern. Kan man istället arbeta för att samarbeta så pass bra att vårdnaden kan vara fortsatt gemensam har man därför mycket att vinna.

Mitt råd till dig som är på väg att separera får därför bli, kontakta familjerätten och gör ett försök att hitta en samförståndslösning med den andre föräldern avseende hur boendet för ert barn ska se ut och kanske också om hur ett umgänge ska vara upplagt. Då kanske ni kan släppa frågan om ensam vårdnad. Det är inte bara personalen på familjerätterna som arbetar för att hjälpa föräldrar till samförståndslösningar det gör även andra aktörer som kan bli aktuella att stöta på. Jag tänker då på domarna i våra domstolar.

Kan föräldrarna inte hitta en samförståndslösning utan någon av föräldrarna behöver gå vidare till tingsrätt fortsätter arbetet med att försöka få föräldrarna att komma överens. Domaren lägger ofta mycket tid och kraft åt att försöka hjälpa till med detta genom att själv medla. Ett annat verktyg som domaren har i sin verktygslåda är att hen kan tillsätta en extern medlare, också den på samhällets bekostnad. I vissa tingsrätter kan erbjudas en förhandlingsform som heter konflikt och försoning som har som utgångspunkt att hjälpa föräldrarna att arbeta med de saker som gör att de inte kommer överens för att till slut nå en samförståndslösning.

I alla dessa steg kan det vara ett riktigt bra tips att först ha haft möte med ett eget ombud som kan hjälpa till att reda ut alla begrepp och metoder. Då har du också ett ombud som är insatt i ditt ärende om det behöver gå till tingsrätt. Hur du än väljer att göra så tänk på att det aldrig är barnen som är grunden till en separation eller skilsmässa så låt aldrig barnen bli ert språkrör mot den andre föräldern.

Barn måste ges rätt att tycka om båda sina föräldrar förutsättningslöst.

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med frågor om vårdnad? Läs mer och boka tid här.