Sök

Tips

3 tips för att undvika konflikter kring barns boende

  • Tänk på vad som är till barnets bästa när det gäller boendet och försök enas kring det, utan att blanda in egna konflikter. Det blir barnet som hamnar i kläm om ni föräldrar har en djupgående konflikt.
  • För att det ska fungera med ett växelvist boende krävs både flexibilitet och ett gott samarbete.
  • Rådfråga en jurist om du har frågor gällande barns boende, innan du skickar in en stämningsansökan på egen hand.