Sök

Vårdnad, boende och umgänge

Som förälder är det viktigaste att barnen känner sig trygga och mår bra. Men vid en separation kan det ibland vara svårt att hitta den bästa lösningen när det gäller vårdnad, boende och umgänge. I den här vägvisaren hittar du många artiklar och råd.

En separation eller skilsmässa där barn finns inblandade är en uppslitande tid i livet. Och det är lätt att barnet hamnar i kläm. Det är dessutom lätt att gå vilse bland alla juridiska termer och lagar som dyker upp. Här har vi samlat ett stort antal artiklar som kan hjälpa dig - eller er - på vägen.

Guide om vårdnad boende och umgänge med barn

1. Vid en separation eller skilsmässa

Det är viktigt att komma ihåg att alla beslut som rör barn ska utgå ifrån barnets bästa. När det gäller juridiska frågor rörande exempelvis var barnet ska bo efter en separation går det att hitta dessa bestämmelser i Föräldrabalken. 

Ofta handlar det om att försöka göra det möjligt att barnen får stanna i sin trygga miljö och gå kvar i samma skola eller förskola. De flesta föräldrar väljer att fortsätta ha gemensam vårdnad efter en skilsmässa. Då fattar föräldrarna gemensamma beslut om juridiska frågor som rör barnen, till exempel om var de ska gå i skolan.

2. Barnets rättigheter

​​​Det finns ingen juridiskt bestämd ålder då barn själva får välja var de vill bo om föräldrarna separerar. Däremot tar man alltid hänsyn till barnets vilja - och den väger tyngre ju äldre barnet är. Enligt svensk lag ska barnen ha inflytande över de beslut som fattas.

Hos Rädda barnen finns det många bra råd om hur ni kan tänka.

Sedan 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige - vilket förstärker barns rättigheter ytterligare.

Läsning

3. Juridiska frågor är viktiga att ha koll på vid en separation eller skilsmässa

Det finns framför allt fyra juridiska frågor som är viktiga att ha koll på vid en separation eller skilsmässa. Dessa är:

  • Vårdnad – beslutanderätten kring frågor om barnet - och rätten till information om barnet
  • Boende – var någonstans barnet ska ha sitt stadiga boende
  • Umgänge – barnets rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med
  • Underhåll för barnet

Livspusslets barnrättsexpert Maria Eriksson ger följande råd om hur ni ska tänka kring de juridiska frågorna om barnen efter en separation. Ta gärna hjälp av en jurist om ni inte själva kommer vidare i dessa frågor. Juristen kan hjälpa er att reda ut reglerna så att ni inte hamnar i domstol i onödan.

Läsning
Tjänster

4. Samarbetet om barnen

Att ha barn under olika tak ställer extra stora krav på kommunikation och samarbete mellan barnens viktiga vuxna. Vem gör vad? Och när? Hur ser sommarsemestern ut och kan samarbetet funka även om någon av de vuxna inte vill ha kontakt med den andra föräldern? Varannan Vecka är appen och hjälpredan som stöttar i vardagspusslet efter en separation. För barnens skull <3

Tjänster

5. Om ni inte kommer överens

Men ibland är det svårt att komma överens - och det leder till en tvist. Då kan ni kontakta er kommun och få ett samarbetssamtal via Familjerätten. Både före och efter de samtalen kan ni få juridisk rådgivning från oss. Om ni ändå inte enas är det slutligen tingsrätten som fattar beslut om vårdnad, boende och umgänge - alltid med barnets bästa i fokus.

En domstolsprocess rörande barn följer en viss struktur. Processen startar i tingsrätten på den ort där barnet bor. Ni får också hjälp av kommunen för att lösa tvisten. Vår rekommendation är att alltid vända sig till en jurist innan ni vänder er till domstol.

Läsning
Tjänster