Sök

Tips

Att tänka på vid underhållsfrågor

  • Samla ihop kostnader för barnet över en längre tid för att kunna ha ett bra underlag avseende just ert barns särskilda behov och kom sedan överens om hur dessa ska bekostas (Extra viktigt om barnet ska bo växelvis eftersom underhållsbidrag då som huvudregel inte utgår).
  • Räknar du med att det kommer att ta tid att komma överens, sök underhållsstöd från Försäkringskassan så länge.
  • Har en av er föräldrar ett rejält överskott kan barnet ha rätt till standardtillägg. Kontakta ett ombud för att få hjälp med en bedömning och kanske vidare process.