Sök

Checklista

Bra att tänka på vid underhåll till barn

  • Underhållsstöd via Försäkringskassan utgör bara ett grundskydd.
  • Ansök i alla fall då det bara går att få retroaktivt för en månad.
  • För underhållsbidrag gäller att barnets behov ska täckas av föräldrarnas gemensamma överskott, fördelat efter var och ens förmåga.
  • Hjälpsystem för att beräkna underhållsbidrag finns också hos Försäkringskassan.
  • Familjerätten har det också på sitt uppdrag att vara behjälpliga vid beräkning och avtal om underhållsbidrag.
  • Vid tvist är det endast tingsrätten som är behörig.
  • Kontakta ett eget ombud för genomgång. Tvist om underhållsbidrag kan vara såväl väldigt besvärliga som kostsamma men kan ibland lösas inom mål om vårdnad-, boende och umgänge.