Sök

"Underhåll, för vem?"

- Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

Allt fler barn till separerade föräldrar bor växelvis hos dem och då utgår i princip inget underhållsbidrag. Tidigare kunde man få utfyllnadsbidrags från Försäkringskassan som underhållsstöd om man hade låg inkomst med det är borttaget.

Enligt föräldrabalkens regler bidrar förälder till barnets underhåll genom att barnet bor hos föräldern och detta även om det ger upphov till middagar med oxfile hos den ena och blodpudding hos den andre (inget ont om blodpudding). Det är först om det hos den ena föräldern finns ett så lågt överskott att det inte räcker till den hälft av barnets behov som behöver fyllas hos den föräldern som det kan komma att utgå underhåll även vid växelvis boende och då för att man menade att den andre föräldern brister i sitt underhållsansvar. Där var domarna oense i Högsta domstolen och den som gick mot de övriga menade att man från början borde kunna ställa upp beräkningar även vid växelvis boende utan att det först skulle behöva framgå att någon av föräldrarna brast i sitt ansvar. Det visade sig bli en dom utan särskilt många efterföljare då det är svårt att få underhåll vid växelvis boende. Men hur ska man göra istället då.

Jag menar att det gäller att vara lite “street-smart”.

Se till, eller helst försök komma överens om, att den av föräldrarna med bäst inkomst/ högst förmåga är den som får löpande räkningar gällande barnen. För fritidsaktiviteter men inledningsvis även för barnomsorgen som ofta kommer till bara den ena av föräldrarna även om barnen bor hos båda.

För större barn kan rekommenderas att ansvaret för telefonabonnemangen inklusive surf belastar den “rike” föräldern. En annan möjlighet till lite utjämning är om man kan komma överens om att hela, jag du läste rätt, hela barnbidraget får gå till den av föräldrarna med lägst inkomst. Men det kan verkligen riskera att bli en het potatis, så släpp den om ni kan hitta andra lösningar.

Det är också viktigt att även barnen får förstå att när man inte längre är två vuxna som ska dela på en hushållskostnad utan att man har varsin, så blir det mindre pengar över även till sådant som barnen vill ha. Det barnen behöver bör man dock försöka hjälpas åt att hitta lösningar för.

Som du kanske inser så finns det brister i det nuvarande systemet och det i sig kan göra att det finns föräldrar som inte “har råd” att acceptera ett växelvist boende för sina barn. Se till att ni inte blir en av dem, utan hitta istället lösningar gällande det ekonomiska, där ni också ska ha ert barns bästa för ögonen. Det kan naturligtvis finnas andra anledningar än de ekonomiska till att man inte menar att växelvis boende skulle vara bäst för just ditt barn. Men det är då en helt annan sak.

Går det inte att hitta överenskommelser kring det ekonomiska med ovanstående tips och råd till hjälp, vänd dig till ett eget ombud som kan hjälpa dig att titta på vilka alternativ som ändå kan tänkas leda till en lösning som kanske är att ta saken till domstol.

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med frågor om vårdnad, boende och umgänge? Läs mer och boka tid här.