Sök

Checklista

Tips vid vårdnadsfrågor

Det kan dyka upp många frågor gällande vårdnad. Därför har vi här listat några punkter för dig att ha koll på.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med frågor om vårdnad? Läs mer och boka tid här.

  • Frågan om hur vårdnaden ska vara reglerad har sällan någon större betydelse.
  • De stora frågorna gäller snarare hur barnet ska ha sitt boende ordnat och om det är hos en av föräldrarna, hur ett umgänge ska vara utformat.
  • Rekommenderar där för att du läser om boende och umgänge i första hand.
  • Kontakta Familjerätten i kommunen för att få hjälp med gemensamma samtal.
  • Försök att lägga tidigare problem åt sidan för att hitta framgångsrika lösningar för just era barn.
  • Finns det ett behov av ensam vårdnad pga missbruk, våld eller annat kontakta ett ombud som har barnrätt som specialitet för att tryggt få hjälp i den tingsrättsprocess som behöver inledas om inte den förälder som är problemet inser det.
  • Innan du överväger att gå till domstol, kontakta ett ombud som kan hjälpa dig. I första hand att undvika domstol, men om det behövs biträda dig där.