Sök

Tips

Tre tips när det gäller umgänge med barn

Här är tre grundläggande tips för dig att tänka på när det gäller umgänge med barn.

  • Tänk på vad som är till barnets bästa när det gäller umgänget och försök enas kring det, utan att blanda in egna konflikter. Det blir barnet som hamnar i kläm om ni föräldrar har en djupgående konflikt.
  • Fundera över vad ni kan göra för att lättare komma överens om barnets bästa och hur ni kan lösa umgänget genom att vara flexibla.
  • Rådfråga en jurist om du har funderingar gällande umgänge med ditt barn, innan du skickar in en stämningsansökan på egen hand.