Sök

Växelvis boende - så fungerar det

För att växelvis boende ska fungera krävs det ett gott samarbete mellan föräldrarna. Var lyhörd för barnets behov och kom överens om den lösningen som passar barnet allra bäst.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

Först och främst. Växelvis boende är inte delad vårdnad. Men det är lätt att tro när det är det enda uttryck som används av journalister, men även av en del personal hos familjerätten. Redan här uppstår det problem.

Gemensam vårdnad - inte delad vårdnad

Om det finns delad vårdnad behöver jag då göra några överenskommelser med den andre föräldern eller bestämmer vi fritt var och en för sig? Eftersom det inte finns delad vårdnad utan vårdnaden i de allra flesta fall är gemensam blir svaret per automatik nej.

Det är istället så att det behövs ett extra bra samarbete om man ska ha växelvis boende så den gemensamma vårdnaden blir där a och o.

Nu har ni ett bra samarbete, eller hur? Eftersom ni kan sätta era barn och deras bästa i det främsta rummet. Hur gör man då? Det beror på barnets behov och behöver inte innebära varannan vecka med byte fredag till exempel utan det går att göra på många olika sätt.

Vad passar barnet bäst?

Kanske är barnet ganska litet och har inte varit ifrån den ena föräldern mer än några timmar åt gången. Då kanske det ska gå lite kortare tid mellan bytena. Förslagsvis delar ni upp veckorna, t ex i 2-2-3, där ni har varsina två dagar lika alla veckor och alternerar fredag till söndag.

Måndag

 • Första veckan: Förälder A
 • Andra veckan: Förälder A
 • Tredje veckan: Förälder A

Tisdag

 • Första veckan: Förälder A
 • Andra veckan: Förälder A
 • Tredje veckan: Förälder A

Onsdag

 • Första veckan: Förälder B
 • Andra veckan: Förälder B
 • Tredje veckan: Förälder B

Torsdag

 • Första veckan: Förälder B
 • Andra veckan: Förälder B
 • Tredje veckan: Förälder B

Fredag-Söndag

 • Första veckan: Förälder A
 • Andra veckan: Förälder B
 • Tredje veckan: Förälder A

Med ett upplägg som beskrivs ovan följer flera andra fördelar också. Som förälder B kan du planera ditt arbetsliv och privatliv hur långt fram i tiden som helst. Du kan till exempel boka en kurs som är på måndagar eller tisdagar. Du kan säga ja till stormöten på jobbet måndagar och tisdagar eftersom du inte ens kommer att riskera behöva vab:a. Ni kan låta barnet rida trots att förälder A är jätteallergisk eftersom ni kan välja riddagar onsdag eller torsdag så att ridkläder aldrig ens behöver komma i närheten av förälder A´s bostad.

Jag har företrätt flera föräldrar som valt detta alternativ och som kommit tillbaka och sagt att om vi hade fördelat ansvaret så här när vi levde tillsammans så hade vi kanske aldrig gått isär....

Tycker ni att det är lämpligare med obrutna veckor? Ska ni då byta fredag, söndag, måndag eller kanske onsdag. Titta på vilka fördelar respektive nackdelar valet kan komma att ge.

Kom överens om fritidsaktiviteter

Vid växelvist boende är det extra viktigt att kunna komma överens om vilka fritidsaktiviteter barnet eller barnen ska ha och att båda antingen ser till att det funkar på sina dagar eller att ni kommer överens om att hjälpa varandra.

En sak tycker jag att man alltid ska påminna sig. Du som förälder kommer aldrig att ha rätt att ha barnfri tid. Du har valt att skaffa barn och ger era överenskommelser helt plötsligt ändock upphov till egen tid, se det bara som en tillfällig bonus. Helt plötsligt har du eller ditt ex en ny familj där det kanske finns fler barn med överenskommelser som verkar krocka med era. I de fallen är det fortfarande barnens bästa som ska vara styrande.

Lycka till och bestäm dig för att era tidigare eller nuvarande konflikter inte ska få drabba era barn. Barnen har inte valt er, ni har aktivt valt dem.

Skriv ett avtal hos familjerätten

När ni kommit överens, teckna avtal. Det kan ni få hjälp med hos Familjerätten. Godkänner familjerätten det avtal ni kommit fram till gäller det lika mycket som en dom från tingsrätt.

Lyckas ni inte komma överens är det hos tingsrätten som frågan får prövas. Innan du går så långt rekommenderar jag dig att kontakta ett eget ombud. Läs mer om hur Familjens Jurist kan hjälpa er i frågor om vårdand, boende och umgänge.

Relaterade tjänster