Sök

Om domstolen måste bestämma

Barn kan hamna i lojalitetskonflikter och ha svårt att uttrycka en längtan efter den förälder de inte bor med, varför det är ovanligt att svenska domstolar utesluter allt umgänge mellan barn och deras förälder.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

Att varje barn ska ha rätt till en nära och god relation med båda sina föräldrar är en grundpelare i domstolens resonemang vid umgängestvister. Oavsett föräldrarnas konflikt ska barnen ha rätt att, opåverkat av föräldrarna, få träffa och tycka om sin andra förälder samt ha en relation till den föräldern.

I svensk praxis är det tydligt att det i de allra flesta fall anses vara bäst för barn att ha en relation med båda sina föräldrar.

Ibland är det så att det gått lång tid sedan barnet och umgängesföräldern sågs. Det kan till och med vara så att de aldrig har träffats. Det kan också finnas andra skäl till att barnet och umgängesföräldern behöver bygga upp en relation innan de umgås på egen hand, t.ex. vid tidigare missbruk hos umgängesföräldern. I dessa fall kan man få hjälp med frivilliga insatser från socialtjänsten eller umgängesstöd efter beslut från tingsrätten.

Umgängesstöd innebär att barnet och umgängesföräldern umgås några timmar, vanligtvis varannan helg, i en lokal som familjerätten, som är en avdelning på socialtjänsten, har tillgång till.

I umgängeslokalen finns umgängesstödjare som är anställda av socialtjänsten. Umgängeslokalerna är särskilt anpassade till mindre barn och kommunerna använder sig ofta av öppna förskolors lokaler.

Det vanliga är att umgängeslokalerna är öppna några timmar varannan helg. Umgängesstöd är att betrakta som en tillfällig insats och kostar ingenting för föräldrarna.

Innan du tar steget till domstol bör du rådgöra med ett eget juridiskt ombud som är specialiserad på den här typen av frågor. I framtiden kan det bli så att du också måste gå antingen i samarbetssamtal med den andre föräldern eller på egen kurs hos Familjerätten för att få rätt att inleda en process i domstol.

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med frågor om vårdnad, boende och umgänge? Läs mer och boka tid här.