Sök

Lex “Lilla hjärtat”

I veckan stod det klart att regeringen inom kort lägger fram en lex Lilla hjärtat för omröstning i riksdagen. Läs Sofia Ahlehjelm kommentar till vad förslaget innebär och vilken förändring som krävs framåt.

Text: Sofia Ahlehjelm, jurist Familjens Jurist

Flickan som kallades Lilla hjärtat har väckt stor uppmärksamhet sedan hon hittades död hos sina föräldrar för två år sedan. Fallet har lett till en rad utredningar om barns rättigheter och synliggjort brister när tvångsvård prövas i domstol. Föräldrars rätt till sitt barn prioriteras över barnets rätt till trygghet, säkerhet och stabilitet.

I veckan stod det klart att regeringen inom kort lägger fram en lex Lilla hjärtat för omröstning i riksdagen. Fem lagändringar föreslås för att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.

Vi har pratat med vår jurist Sofia Ahlehjelm, som arbetar med barnrättsfrågor från kontoret i Umeå, om vad förslaget innebär och vilken förändring som krävs framåt.

Vad innebär lex Lilla hjärtat?
De nya lagförslagen fokuserar på barnens rättigheter först, och inte föräldrarnas - vilket är ett steg i rätt riktning. Socialnämnden har en viktig roll i skyddsarbetet för barnen och med dessa lagförslag så ställs det högre krav på uppföljning och ger en bättre möjlighet att kräva drogtester. Med drogfrihet skapar vi ett bättre skydd för barnen. Drogtester är vanligt förekommande inom flera av de ärenden som jag själv arbetar med, men de är idag onödigt svåra att få igenom i praktiken.

Vad kommer det nya lagförslaget att innebära i praktiken?
Förändringarna handlar framförallt om att det ställs högre krav på Socialnämnden, som inte får besluta att vård ska upphöra utan ordentlig uppföljning som säkerställer att förändringen är varaktig. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Socialstyrelsen ska även ta fram ett stöd för hur de nya bestämmelserna ska tillämpas.

Vilka förändringar krävs framåt?
I min roll som ombud kommer jag i kontakt med många föräldrar och barn. Barnets ställning i rättsprocessen är otroligt viktig och ska vara en given utgångspunkt i lagstiftningen och där finns det mycket mer att göra fortfarande. Till exempel behöver vi implementera Barnkonventionen i processen. Vi måste synliggöra barnens ställning på ett mer tydligt sätt för att skapa förutsättningar för en rättvis prövning med positiva effekter för barnen som håller över tid. Barnens rättigheter ska alltid sättas först.