Sök

Checklista

Att planera umgänge med barn med den andre föräldern

Ni som föräldrar måste först vara överens om var barnet ska ha sitt stadigvarande boende innan ni börjar fundera på utformningen av umgänge.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

  • Det är barnets behov som ska vara styrande, (även om förälderns arbetssituation också måste kunna tas hänsyn till).
  • Det är nästan alltid bra att särbehandla umgänge för lov och storhelger.
  • Grundregeln är att umgängesförälder hämtar och lämnar barnet men det finns undantag. Fundera vad som kan fungera bäst för ert barn.
  • Barn gillar när livet är förutsägbart. Använd därför ett schema som även ett barn kan förstå. Vem vet om det är udda eller jämn vecka?
  • Har ni nyligen separerat och någon, eller båda, lätt blir ledsen eller upprörd när ni träffas, ordna så att byten mellan föräldrarna sker på förskola/skola för att ge barnen tid för omställning. Också bra att göra om barnet har svårt vid bytena.
  • När ni kommer överens - teckna avtal- och låt gärna personal på familjerätten godkänna ert avtal. Det får då samma dignitet som en tingsrättsdom.
  • Vill barnet tala med den andre föräldern när det är hos dig – ge utrymme för att det ska få ske helt “privat”.
  • Det bästa avtalet är det som kan läggas undan i en låda och aldrig behöva tas fram. Men ett avtal som är godkänt av Familjerätten kan verkställas av domstol på samma sätt som en dom om det skulle behövas.
  • Kan ni inte komma överens, kontakta i första hand Familjerätten. Lyckas ni inte där, kontakta en jurist innan du vänder dig till tingsrätten.

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med frågor om vårdnad, boende och umgänge? Läs mer och boka tid här.