Sök

Checklista

Att planera umgänge med barn med den andre föräldern

  • Ni som föräldrar måste först vara överens om var barnet ska ha sitt stadigvarande boende innan ni börjar fundera på utformningen av umgänge.
  • Det är barnets behov som ska vara styrande, (även om förälderns arbetssituation också måste kunna tas hänsyn till).
  • Det är nästan alltid bra att särbehandla umgänge för lov och storhelger.
  • Grundregeln är att umgängesförälder hämtar och lämnar barnet men det finns undantag. Fundera vad som kan fungera bäst för ert barn.
  • Barn gillar när livet är förutsägbart. Använd därför ett schema som även ett barn kan förstå. Vem vet om det är udda eller jämn vecka?
  • Har ni nyligen separerat och någon, eller båda, lätt blir ledsen eller upprörd när ni träffas, ordna så att byten mellan föräldrarna sker på förskola/skola för att ge barnen tid för omställning. Också bra att göra om barnet har svårt vid bytena.
  • När ni kommer överens - teckna avtal- och låt gärna personal på familjerätten godkänna ert avtal. Det får då samma dignitet som en tingsrättsdom.
  • Vill barnet tala med den andre föräldern när det är hos dig – ge utrymme för att det ska få ske helt “privat”.
  • Det bästa avtalet är det som kan läggas undan i en låda och aldrig behöva tas fram. Men ett avtal som är godkänt av Familjerätten kan verkställas av domstol på samma sätt som en dom om det skulle behövas.
  • Kan ni inte komma överens, kontakta i första hand Familjerätten. Lyckas ni inte där, kontakta en jurist innan du vänder dig till tingsrätten.