Sök

"Umgänge med barn - frågor och svar"

- Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

Varje beslut om hur ett umgänge för ett barn ska läggas upp ska fattas individuellt efter just det barnets behov.

Rent naturligt är det så att vissa modeller blir mer eller mindre som mallar även för andra barn. Det behöver inte betyda att det blir dåliga resultat, men gör att man bör stanna upp och känna efter så att det inte bara blir att man accepterar något som någon annan tyckt fungerat bra. Vi som arbetar med de här frågorna möter i alla fall vissa saker, som vi kan varna för men också sådant som vi varmt kan rekommendera.

Absolut flertalet föräldrar tror att de har rätt till halva tiden med sina barn, oberoende av hur ansvaret varit fördelat under den tid man bott tillsammans med den andre föräldern. Det som vi benämner växelvist boende. Men det behandlas inte här där vi ska prata om umgänge.

När det står klart hos vem barnet ska ha sitt stadigvarande boende är det dags att även bestämma hur och när barnet ska ha rätt till umgänge med den andre föräldern.

Ett vanligt mönster (som alltså kan ses som inspiration men inte facit för just er eller era barn) är att låta ett umgänge inledas torsdag eftermiddag med upphämtning vid förskola/skola och som sedan fortsätter till måndag morgon med avlämning på samma ställe eller att låta det avslutas söndag kväll med avlämning i hemmet.

Blir det lite för lite tid för barnet med umgängesföräldern kan man välja mellan att lägga på en eller ett par dagar dvs inleda tidigare eller avsluta senare alternativt lägga till ett umgänge den andra veckan också.

Något som erfarenhetsmässigt brukar bli väldigt lyckat för alla parter är att det finns minst en veckodag som barnet alltid hämtas av umgängesföräldern. I exemplet ovan skulle det då kompletteras med att den andra veckan hämtar umgängesföräldern på torsdag eftermiddag och lämnar tillbaka på fredagen. Barn i alla åldrar lär sig snabbt att idag är det torsdag och då kommer min mamma/pappa och hämtar. Boendeföräldern får också ett plus av detta genom att kunna lägga in tid för en kurs, egen träning eller vad som helst som då kan planeras för långa tider.

Vad som ska ligga bakom beslut om det passar bäst att avsluta umgänget en söndag eller måndag är många saker.

Praktiska frågeställningar

Hur långt är det att resa på morgonen till förskola/skola? Är det lite långt eller tar lång tid kan det kanske fungera en fredag men vara sämre sätt att inleda en vecka på. Kanske ska umgängesföräldern börja jobbet tidigt så att avlämnande måndag morgon måste ske väldigt tidigt även om det inte är långt att färdas. Då kanske det också kan vara ett bättre alternativ att avsluta på söndag kväll.

Känslomässig hänsyn att ta

Har separationen nyligen skett eller är ni i helt olika fas och någon av er föräldrar, eller båda, har svårt med det direkta mötet med den andre föräldern. Försök i så fall att hitta umgängestider som gör att barnet får bra med omställningstid mellan er föräldrar. Det betyder i klartext att den ena lämnar på morgonen och den andre hämtar på eftermiddagen. Det behöver alltså ske i förskola/skola för att det ska fungera som bäst.

När ni har löst ovanstående har ni alla lov och ledigheter att hantera men löser ni det löpande har ni kommit en god bit på väg till en bra lösning för just ert barn.

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med frågor om vårdnad, boende och umgänge? Läs mer och boka tid här.