Sök

Guide

Bra att veta om vårdnad av barn

Får ni barn utan att vara gifta får mamman automatiskt ensam vårdnad om ni inte anmäler att ni vill ha gemensam vårdnad. Här nedan har vi listat fler punkter som kan vara bra att veta kring vårdnad av barn.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

  1. Får ni barn utan att vara gifta får mamman automatiskt ensam vårdnad om ni inte anmäler att ni vill ha gemensam vårdnad. Ta hjälp av socialen i samband med att faderskapet ska fastställas.
  2. Har ni varit gifta och därmed automatiskt har gemensam vårdnad om barnet så består den även efter äktenskapsskillnad, vilket alla erinras om av tingsrätten i samband med dom. Vill någon av föräldrarna av någon anledning få till en förändring av vårdnaden kan den frågan prövas i mål om äktenskapsskillnad, men också i helt fristående mål i tingsrätt.

    Eftersom det bästa för barn är om föräldrarna själva kommer överens erbjuder samhället stöd i form av samarbetssamtal som anordnas av socialförvaltningen i varje kommun. Dessa är kostnadsfria.

    Fungerar inte det utan någon av föräldrarna behöver gå vidare till tingsrätt fortsätter arbetet med att försöka få föräldrarna att komma överens.
  3. Innan du väljer att gå till tingsrätt, kontakta ett eget ombud. Genom att anlita en erfaren jurist kan processen rörande barn genomföras med större trygghet. Vi tar alltid hänsyn till gällande praxis, vad som är att anse som barnets bästa och hur man på smidigast sätt kan hitta en lösning som blir hållbar över tid. Boka tid med en jurist på Familjens Jurist för att få hjälp med er situation och era behov.