Sök

Guide

Hur gör man för att få underhåll till sitt barn?

I denna guide kan du läsa mer om hur du kan göra för att få svar på hur du får underhåll till ditt barn.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

  1. Kan det räcka med underhållsstöd, viket idag är 1 673 kr per barn och månad t.o.m. månaden då barnet fyller 11 år, 1 823 kr per månad tom den månad barnet fyller 15 år och därefter 2 223 kr per månad (alla beloppen gäller från och med juli 2021), görs ansökan hos Försäkringskassan. För att de ska bevilja har de som regel att föräldrarna inte längre ska vara skrivna på samma adress eller att det finns dom som utvisar att barnen bor tillsammans med bara den ena föräldern.

    Försäkringskassan utreder sedan hur stor del av beloppet som den bidragsskyldige ska betala tillbaka till Försäkringskassan.
  2. Har ert barn ett större behov än att det täcks genom underhållsstödet eller om ni gemensamt har ett så stort överskott att barnet dessutom bör ha rätt till ett standardtillägg bör ni räkna ut ett underhållsbidrag istället, enligt de regler som finns i Föräldrabalken. Det kan man få hjälp med hos Försäkringskassan men även hos Familjerätten under samarbetssamtal. Lyckas ni då hitta en överenskommelse bör den tecknas ner i ett avtal. Lyckas ni inte, kontakta ett ombud som kan hjälpa dig att ta frågan till tingsrätten.

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med frågor om vårdnad, boende och umgänge? Läs mer och boka tid här.