Sök

Checklista

Tänk på det här vid barns boende

Ska ert eller era barn ha två boenden eller bo hos den ena och ha umgänge med den andra? I denna artikel har vi listat några punkter att tänka på vid barns boende.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

 

  • Med två boenden (så kallat växelvis boende) har ni gemensamt möjlighet att välja vilken adress barnet ska ha. Kommer ni inte överens styrs detta istället av reglerna om folkbokföring.
  • Ska barnet bo hos en av er är det viktigt att barnet får en rätt till en nära och god kontakt med den andre föräldern. Läs mer här om umgänge.
  • Den förälder där barnet bor bestämmer i princip det som gäller det dagliga för barnet. Det gäller till och med frågor om barnomsorg. (Med växelvis boende måste ni vara överens även om det).
  • Beslut får inte fattas som riskerar umgänget med den andre föräldern.
  • Rättvisa mellan föräldrar ska aldrig vara en parameter.
  • Skriv avtal om det ni kommit överens om.