Sök

Checklista

Tänk på det här vid barns boende

Ska ert eller era barn ha två boenden eller bo hos den ena och ha umgänge med den andra? I denna artikel har vi listat några punkter att tänka på vid barns boende.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

  • Med två boenden (så kallat växelvis boende) har ni gemensamt möjlighet att välja vilken adress barnet ska ha. Kommer ni inte överens styrs detta istället av reglerna om folkbokföring.
  • Ska barnet bo hos en av er är det viktigt att barnet får en rätt till en nära och god kontakt med den andre föräldern. Läs mer här om umgänge.
  • Den förälder där barnet bor bestämmer i princip det som gäller det dagliga för barnet. Det gäller till och med frågor om barnomsorg. (Med växelvis boende måste ni vara överens även om det).
  • Beslut får inte fattas som riskerar umgänget med den andre föräldern.
  • Rättvisa mellan föräldrar ska aldrig vara en parameter.
  • Skriv avtal om det ni kommit överens om.

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med frågor om vårdnad, boende och umgänge? Läs mer och boka tid här.