Sök

Separera som sambo

Det är alltid ledsamt när ett förhållande tar slut. Att separera ur ett samboende reser dessutom många juridiska frågor under en upprivande tid. Att veta i vilken ordning allt ska ske kommer underlätta för en god relation även framöver.

Här har vi listat 7 saker som är viktiga att tänka över och fundera kring.

Guide separera som sambo

1. Ta hand om er relation även i en kris

Att ta hand om er relation även under svåra tider är extra viktigt om ni har barn tillsammans.
När relationen och samboendet inte fungerar och ni har beslutat er för att separera uppstår många olika känslor. Det kan vara svartsjuka, ilska, sorg eller besvikelse. Dessa känslor kan vara värdefulla att prata om tillsammans med den andra parten.

Livspusslets relationsexpert Ylva Vejrich Diedens ger råd om hur man ska tänka inför en separation. 

Vid en separation är de ofta ekonomiska frågor som skapar oro och konflikt. Gå gärna tidigt till er bank för privatekonomisk rådgivning så ni vet vad som gäller - och hur ni kan planera framåt.

Läsning
Tjänster

2. Var lyhörd inför barnens mående och känslor

Barn påverkas självklart och för dem kan det vara en stor lättnad att ta hjälp av utomstående, professionell hjälp för att hantera alla känslor. I de här artiklarna hittar ni stöd och tips i hur du berättar för barnen att ni ska skiljas och vad ni kan göra för att underlätta för dem.

Läsning

3. Barnens boende, vårdnad och umgänge

Som förälder är det viktigaste att barnen känner sig trygga och mår bra. Men vid en separation kan det ibland vara svårt att hitta den bästa lösningen när det gäller vårdnad, boende och umgänge. I den här vägvisaren hittar du många artiklar och råd kring de juridiska frågor som kan uppstå.

Vägvisare

4. Samarbetet om barnen

Att ha barn under olika tak ställer extra stora krav på kommunikation och samarbete mellan barnens viktiga vuxna. Vem gör vad? Och när? Hur ser sommarsemestern ut och kan samarbetet funka även om någon av de vuxna inte vill ha kontakt med den andra föräldern? Varannan Vecka är appen och hjälpredan som stöttar i vardagspusslet efter en separation. För barnens skull <3

Tjänster

5. Bodelning - hur delar ni upp er egendom?

Det är inte obligatoriskt att göra en bodelning när man separerar som sambor. Men om någon av er sambor begär det - och ni inte har skrivit ett samboavtal - ska bodelning göras av en del av er egendom.

Enligt sambolagens bodelningsregler är det gemensam bostad och bohag som ska delas lika när samboförhållandet upphör. I en bodelning mellan sambor ingår inte fritidshus och annan egendom som ni har köpt var för sig - och som inte är er bostad, eller ingår i ert gemensamma bohag. Här finns sambolagen.

Om ni är överens hur ni ska fördela tillgångarna mellan er passar denna gör-det-själv-tjänst för era behov.

Är ni oense om fördelning av era tillgångar och vad som ska ingå i bodelning eller i värderingsfrågor är det bra att ta hjälp av en jurist för att få hjälp.

Läsning
Tjänster

6. Hur och var ni ska bo efter separationen?

Om ni behöver köpa nya bostäder har Livspusslet vägvisare som guidar er hela vägen.

Vägvisare

7. Försäkringar, testamenten och framtidsfullmakter

Efter en separation kan det vara bra att se över era försäkringar igen - och se till att det blir rätt vad gäller förmånstagare. Det gäller även ert försäkringsskydd i övrigt.

Om ni har skrivit testamenten - bör ni se över dessa så att det blir som ni vill. Detsamma gäller om ni har skrivit framtidsfullmakter med varandra som fullmaktstagare - om så är fallet bör ni skriva nya. Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ska ta beslut om personliga och ekonomiska intressen om du själv inte kan det. Det kan exempelvis vara om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte längre kan ta de besluten på egen hand.  

Vägvisare

8. Om ni hamnar i tvist - och behöver hjälp

Livspusslets processexpert Jenny Engvall vägleder i vad ni kan göra om det inte går att komma överens på egen hand.

Läsning
Tjänster