Sök

Hur berättar man för sina barn att man ska skiljas?

I artikeln från Mind Stockholm kan du läsa deras råd om hur man berättar för sina barn att man ska skiljas.

Text: Loris Andersson, Mind Sverige

Det är påfrestande för alla inblandade när beslutet om skilsmässa är fattat. Det gör ont – samtidigt som det kan vara den enda utvägen för en icke fungerande relation. Att komma överens om det praktiska är en bra start. Bestäm hur ni ska dela upp vårdnaden och fundera på hur ni ska bo så att ni kan ge en tydlig bild av hur livet kommer att se ut för barnen framöver. Tänk på att inte be barnen att välja mellan sina föräldrar. Ställ istället frågor kring hur barnen känner inför att bo hos mamma och hos pappa för att sedan själva fatta beslutet. Håll er sedan till det beslut som är taget – för barnens bästa.

Hur berättar man för sina barn att man ska skiljas?

Det är viktigt att förklara för barnen att separationen endast handlar om den vuxna relationen och gör klart att ni fortfarande kommer vara föräldrar trots att ni skiljer er. Hur man väljer att formulera sig har med barnens ålder att göra, men det är aldrig fel att säga att man separerar på grund av att kärleken har tagit slut. Även om det är en allmän förklaring, så är den i någon mening oftast sann – kärleken räckte helt enkelt inte till.

Generellt bör man vara så konkret som möjligt med barn. Exempelvis bara berätta det som barnet behöver veta just nu om separationen och vilka förändringar det kommer att innebära för barnet. Det är viktigt är att föräldrarna berättar på ett sätt som barnet kan förstå och att det blir tydligt att skilsmässan inte beror på barnet.

Var öppen för barnens alla reaktioner

En skilsmässa tar ofta mycket kraft. Både innan och efter beslutet. Det kan vara tufft att hitta ork för barns alla frågor och ta emot alla möjliga reaktioner. Barn kan bli arga, ledsna, tysta, bråkiga eller tvärtom – jätteduktiga, för att de ser att föräldrarna har det svårt. Oavsett hur barnen reagerar och beter sig måste du finnas där som stöd och till exempel acceptera att de kan vara arga på dig som förälder. Barn behöver få höra, ibland väldigt många gånger, att det inte beror på dem att ni separerar.

Kom ihåg att lyssna och låt barnen uttrycka sig. Det finns inga rätta eller felaktiga känslor. I all välmening vill man som förälder ofta trösta sitt barn och kanske säger “var inte ledsen, det ordnar sig”. Detta kan bli kontraproduktivt eftersom barn, som verkligen känner sig ledsna, blir lämnade ensamma med sina känslor och kanske inte visar dem igen eftersom ingen förstod. Förmedla hellre att ni som vuxna kommer ta ansvar för situationen och för att hitta en lösning som leder till att det känns bättre lite längre fram.

Försök i den mån det går att undvika destruktiva konflikter

Även om det är få skilsmässor som genomförs helt utan konflikter, är det värt att välja sina strider och kompromissa så långt det går för att undvika dem. Forskning har visat att det är just konflikterna under – och framförallt efter – en separation som påverkar barnen mest. Om föräldrarna tvärtom lyckas upprätta en fungerande relation med tiden, så mår barn med separerade föräldrar inte sämre än barn som bor med båda sina föräldrar.

Det kan kännas som att man har läget under kontroll och sköter konflikterna diskret, men barn påverkas ofta indirekt. Det kan handla om hur man bemöter varandra när man ses, att man slutar prata med varandra eller att det skapas en spänd stämning mellan föräldrarna. Barn märker av sådant. Därför är det viktigt att försöka samarbeta även om man inte tycker om varandra. Undvik konflikter genom att komma fram till ett gemensamt beslut kring allt det praktiska – då slipper ni lösa eventuella frågor efter hand och risken för konflikter minskar.

Involvera inte barnen i din egen sorg

En skilsmässa rymmer många starka känslor. Framförallt om beslutet inte var ömsesidigt eller om relationen tog slut på grund av otrohet. Använd inte ditt barn som bollplank eller samtalspartner för din egen smärta. Även om du tycker att barnens partner har betett sig illa och även om du kan ha rätt i det. Ditt barn kan hamna i svåra lojilitetskonfliker om du kräver att barnen tar ställning i tvisten.

Undvik otydlighet

Efter en separation bör man undvika att vara otydlig i huruvida man har separerat eller inte. Om ni berättar för barnen att ni ska gå skilda vägar och sedan beter er som om ni vore ett par kan det leda till osäkerhet hos barnen. Det kan även väcka förhoppningar som inte infrias vilket ofta är svårt för barn att hantera.

Sök stöd och hjälp utifrån

Många föräldrar kan behöva hjälp av någon utomstående i sin skilsmässoprocess. Ni kan enskilt, eller som par, vända er till kommunens avdelning inom socialtjänsten som har hand om alla frågor som rör familjerätt och familjerådgivning. Man kan även behöva gå i egen psykoterapi för att bearbeta det svåra som har hänt.

På familjerätten kan man få hjälp att skriva avtal om vårdnaden om ett barn, umgänget mellan ett barn och en förälder och barnens boende. På familjerätten arbetar man också med samarbetssamtal som ska hjälpa föräldrar att just samarbeta bättre om barnen efter en skilsmässa. Alla besök på familjerätten är kostnadsfria, och man kan beställa tid genom att ringa kommunens växel och säga att man vill prata med någon på familjerätten.

Läs mer och boka tid hos Mind Stockholm här.