Sök

Bodelningsförrättare - så fungerar det

Om du och din tidigare make eller sambo inte kan komma överens om bodelningen kan du ansöka om att domstolen ska utse en bodelningsförrättare. Så här fungerar det.

Text: Jenny Engvall, jurist Familjens Jurist

Bodelningsförrättaren ska i första hand försöka få er att komma överens om hur egendomen ska delas mellan er. Om det inte går så kommer bodelningsförrättaren göra en tvångsdelning.  

Bodelningsförrättaren kommer då att fråga efter information om vilken egendom som ska vara med i bodelningen och därefter besluta om hur fördelning ska göras mellan er utifrån de regler som gäller för bodelning (läs mer här).  Det kan vara bra att ha ett ombud som företräder dig inför bodelningsförrättaren. 

Bodelningsförrättaren upprättar ett beslut om hur fördelningen ska göras som ni som parter får del av. Om ni båda godkänner det skifte som bodelningsförrättaren har beslutat om blir det gällande på en gång.  

Överklaga bodelning 

Om någon av er inte är nöjd med bodelningsförrättarens beslut så kan den som är missnöjd överklaga beslutet inom fyra veckor från delgivningen av beslutet genom att väcka talan vid tingsrätten. Det kallas klander av bodelning. Tingsrätten kommer då ompröva bodelningsförrättningen och eventuellt göra en annan fördelning.   

Bodelningsförrättare kostnad 

Det är viktigt att känna till att det är ni som ska bodela som ska ersätta bodelningsförrättaren för arbetet och kostnader för uppdraget. Kostnaderna kan ofta bli mycket stora och ska betalas av makarna med hälften vardera.  

Ersättningsgaranti 

Det går att beviljas ett visst ekonomiskt stöd för dessa kostnader. Det kallas ersättningsgaranti och kan bara beviljas en av parterna. Garantin avser ersättning till bodelningsförrättaren för högst fem timmars arbete.  

En förutsättning för att beviljas garantin är att du med hänsyn till ekonomiska skäl eller din personliga situation inte kan betala kostnaden. Ersättning enligt garantin betalas av allmänna medel om den make som fått garantin beviljad, har en andel i boet, efter avdrag för skulder, som är värd mindre än 100 000 kronor.  

Får maken genom bodelningen egendom som uppgår till 100 000 kronor eller mer utgår ingen ersättning från allmänna medel. Då får i stället makarna betala hälften var av kostnaden och de ansvarar solidariskt för hela kostnaden i förhållande till bodelningsförrättaren. Det betyder att om den ena parten inte har pengar till att betala sin del av kostnaderna så kommer förrättaren att vända sig till den andra parten.   

Ansökan om ersättningsgaranti kan göras antingen tillsammans med en ansökan om bodelningsförrättare eller separat. Det finns en särskild ansökningsblankett på Sveriges Domstolars hemsida.  

Ta hjälp av en jurist  

Om du tar hjälp av en jurist i ditt bodelningsärende kan denne ansöka om bodelningsförrättare för din räkning och om det är aktuellt även ansöka om ersättningsgaranti samt företräda dig som ombud inför bodelningsförrättaren.

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Familjens Jurist för rådgivning.