Sök

Så löser ni vardagspusslet efter separationen

Vid en skilsmässa kan det lätt uppstå meningsskiljaktigheter. Men hur svårt det än kan kännas behöver ni som föräldrar hitta sätt att jobba tillsammans, för barnens skull. Genom att ha fokus på barnens bästa kan det ibland kännas lättare att komma vidare, menar Rädda Barnens expert.

Text: Rädda Barnen

Drygt hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa, visar statistiken, men det betyder inte att händelsen i sig är vardaglig. I stället innebär det ofta en form av kris som familjen går igenom.

– Det är okej att vara ledsen och sätta ord på känslor inför barnen, säger Sara Skoog som är legitimerad psykoterapeut på Rädda Barnen.

Hon menar att det till och med kan vara bra ibland.

– Det är viktigt att visa barnet att man får uttrycka olika känslor och där kan du som förälder visa vägen.

Samtidigt behöver man tänka på hur man formulerar sig, konstaterar hon. I samtalen med ditt barn är det viktigt att skilja på vuxenprat och barnprat. Att ventilera känslor och tankar för sin egen skull ska man göra med andra vuxna. När man pratar med barnen behöver man göra det utifrån ett barnperspektiv.

– Man kan exempelvis säga: ”Jag är också ledsen för att jag och pappa inte ska vara ihop längre och jag är ledsen för att vi behöver flytta, men vi ska göra vad vi kan för att det ska kännas bättre för oss alla.”

Nu börjar en helt ny relation

För att klara av att samarbeta med den andra föräldern kan det hjälpa att tänka att den parrelation ni har haft är avslutad. Nu börjar en ny relation, där ni ska vara som ett föräldrateam. Även om det kan finnas starka känslor som känns svåra att hantera, är det viktigt att försöka att inte koppla ihop det med den andra förälderns föräldraförmågor.  

– Reflektera över vad som är bra och mindre bra för barnet. Det är jobbigt för ett barn om föräldrarna försöker spela ut varandra och pratar illa om den andre föräldern. Det gäller att försöka påminna sig själv om vad som är bäst för barnet, förklarar Sara Skoog.

Har man det med sig kan det vara lättare att hitta lösningar på de praktiska frågor som uppstår – som boendefrågan. Vad som är den bästa lösningen är individuellt, vissa föräldrar väljer till en början att låta barnet bo i det gemensamma hemmet och bor i stället där själva växelvis. För barnen kan det vara en trygghet att ha kvar sitt hem när det sker så många andra förändringar, menar Sara Skoog.

– Men det passar långt ifrån alla föräldrar och det kan uppstå nya utmaningar som är viktiga att prata om, till exempel i vilket skick hemmet är när man lämnar över det till den andre föräldern, säger hon.

Sätt upp regler tillsammans med barnen

Den vanligaste formen i Sverige i dag är växelvis boende. När barnet får två olika hem uppstår ofta frågan om vilka regler som ska gälla.

– Kan man komma överens om gemensamma regler är det så klart bra, men barn anpassar sig ofta till två hem med olika regler bara man är tydlig med vad som gäller i det egna hemmet. Det bästa är ofta att sätta upp regler tillsammans med barnen, där de kan vara med och komma med tankar och åsikter.

Vissa rutiner kan vara viktigare att försöka komma överens om, till exempel läggtider.

– Ett barn behöver ofta ha en struktur kring kvällsrutiner och morgonrutiner för att få tillräckligt med sömn för att klara vardagens utmaningar. Här kan det underlätta om man har någorlunda samma riktlinjer.

När det gäller tonåringar kan det vara bra att ha lite extra koll, så att inte föräldrarna spelas ut mot varandra.

– Det är inte så bra om ungdomen dras till den ena föräldern bara för att det inte är så strikta regler kring utetider där. Då kan det vara extra viktigt att prata om det tillsammans.

Relaterade tjänster