Sök

Guide

Ansökan om bodelningsförrättare

Om du och din tidigare make eller sambo inte kan komma överens om bodelningen kan du ansöka om att domstolen ska utse en bodelningsförrättare. Här förklarar vi hur det kan gå till.

Text: Jenny Engvall, jurist Familjens Jurist

Bodelningsförrättaren ska i första hand försöka få er att komma överens om hur egendomen ska delas mellan er. Om det inte går så kommer bodelningsförrättaren göra en tvångsdelning av era tillgångar.  

Föreslå en bodelningsförrättare 

Om du känner till en jurist eller en advokat som du anser vara lämplig att utses till bodelningsförrättare kan du föreslå den personen. Det är bra om du först har pratat med den tilltänkta personen och att han eller hon har förklarat sig villig att åta sig uppdraget.  

Om du inte har något förslag kan du skriva att tingsrätten ska utse en person som är lämplig som bodelningsförrättare.   

Om ni tidigare varit sambor ska du i ansökan skriva när samboförhållandet upphörde.  

Så skickar du in ansökan  

Du behöver underteckna ansökan och betala en ansökningsavgift om 900 kronor till tingsrätten. Ansökan ska skickas till tingsrätten på den ort som du var folkbokförd på den 1 november föregående år. Till ansökan ska du bifoga ett personbevis (utdrag om folkbokföringsuppgifter) som du beställer från Skatteverket. Det går även att ansöka via Domstolsverkets e-tjänst.

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Familjens Jurist för rådgivning.