Sök

Planera din framtid

Att planera för en oviss framtid kan kännas ovant och upplevas som lite läskigt. Men det handlar inte bara om att trygga din egen framtid - det är även ett sätt att göra livet tryggare för de som står dig närmast. Här går vi igenom några enkla steg på vägen.

Det kan vara svårt att föreställa sig en framtid där du plötsligt inte kan ta hand om dig själv och din ekonomi - eller där du inte längre lever. Men för att dina nära och kära ska få det så bra som möjligt kan det vara bra att känna till vad som händer - om något skulle hända.

Att fråga dig själv hur du vill att det ska bli för dina närmaste när du inte längre finns, är en bra början. Vem ska ärva vad? Ska du börja spara pengar till barnen eller ge bort någonting till dem redan nu?

Du kan även trygga din ekonomi och själv välja vem du vill ska fatta beslut som rör dig - om du plötsligt skulle bli sjuk eller inte längre kan klara dig på egen hand.

Guide för att planera din framtid

1. Skriv en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett nytt och personligt alternativ till god man och förvaltare. Genom ett sådant juridiskt dokument kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen - om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. En fullmakt för din framtid gäller däremot inte vid beslut som rör medicinsk vård eller tandvård.

Tjänster
Läsning

2. Upprätta ett testamente

Med ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Ett tydligt testamente underlättar mycket för dina anhöriga. Det ökar din och familjens trygghet och minskar risken för framtida tvister.

I ditt testamente kan du exempelvis bestämma vem som ska ärva vad, eller om du vill donera pengar till någon organisation. Tänk också på att det är skillnad på vem som ärver, beroende på om du är sambo eller gift.

Tjänster
Läsning

3. Teckna en livförsäkring - för dina anhörigas skull

Genom en pensionsförsäkring kan du trygga din egen framtid, och en kapitalförsäkring kan vara ett alternativ till sparande eller testamente. Genom försäkringen kan du bestämma hur och till vem som försäkringsbeloppet ska utbetalas.

Tjänster

4. Planera din begravning - underlätta för efterlevande

Det kan kännas obehagligt att tänka på sin egen död och begravning. Men att ägna en stund åt just det kan en dag bli en stor hjälp för dina närmaste. Dina anhöriga behöver inte undra eller gissa vad du skulle ha önskat för ditt sista avsked. Det kan också finnas saker som är viktiga för dig att de ska veta om - när du inte längre finns.

Tjänster