Sök

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt gör det möjligt för dig att på förhand bestämma vem du vill ska ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter den dagen du inte längre klarar av det själv.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Framtidsfullmakt eller god man?

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man. En del tycker att tanken på att lämna över sin ekonomi till en okänd person känns obehaglig. Då kan det kännas tryggare att låta sin partner, sina barn eller någon annan som du känner och litar på, ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter, om du på grund av demens eller annan sjukdom inte själv kan bevaka dina intressen eller ta hand om din ekonomi.

En framtidsfullmakt kan omfatta det mesta, förutom att fatta beslut i hälso-, sjuk- och tandvårdsfrågor och att sköta särskilt personliga angelägenheter som till exempel att gifta sig och skriva testamente. Förutom dessa undantag kan man alltså ta med allt från betalning av räkningar till försäljning av fastighet eller bostadsrätt, beslut om boende och möjlighet att få ut information från myndigheter.

När börjar en fullmakten att gälla?

En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre kan sköta om de angelägenheter som omfattas av fullmakten.

Hos Familjens Jurist kan själv skriva en framtidsfullmakt i deras onlinetjänst eller boka tid med en jurist.

3 tips för dig som ska skriva en framtidsfullmakt

  1. Fundera på villkoren Det finns många möjligheter att utforma en framtidsfullmakt så att den blir precis som du vill ha den. Vi rekommenderar att du bokar tid hos en jurist som kan berätta för dig om alla villkor som du kan ha med i fullmakten. Det kan handla om allt ifrån gåvor till granskare, arvoden och hur fullmakten ska träda i kraft.
  2. Utse ersättare I framtidsfullmakten kan du utse hur många ersättare som helst. Det är extra viktigt att tänka på om fullmaktshavaren är lite äldre och kan ha gått bort eller kanske själv kan vara sjuk när fullmakten en gång i framtiden ska användas.
  3. Ta kontakt med en jurist Tänk på att framtidsfullmakten kommer att användas av din fullmaktshavare när du inte längre kan ha koll på vad som sker. För att vara helt säker på vad en framtidsfullmakt innebär och vara trygg med vilken behörighet du ger bort, ta kontakt med en jurist som kan gå igenom alla frågor med dig.

Checklista

  • Utse en lämplig person som fullmaktshavare
  • Utse en lämplig ersättare
  • Ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att utforma din framtidsfullmakt
  • Bestäm dig för vem som ska förvara fullmakten
  • Oavsett vem som förvarar den, se till att den förvaras på en säker plats