Sök

Guide

Hur skriver man ett testamente?

Ett testamente ska vara skriftligt och det ska tydligt framgå att du vill bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du avlidit. Testamentet ska vara undertecknat av dig och din underskrift ska bevittnas av två personer.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Vilka kan vara vittnen?

Vittnena får inte vara släkt med dig eller någon som får något i testamentet. Vänner eller grannar är lämpliga vittnen. Om ni gör fel när ni ska bevittna testamentet kan det bli ogiltigt. 

Ett tydligt testamente kan underlätta för dina anhöriga, öka din och familjens trygghet och minska risken för framtida osämja när arvet efter dig ska fördelas. För att vara giltigt måste testamentet finnas i original efter din död.

Hos Familjens Jurist kan själv skriva ett testamente i deras onlinetjänst eller boka tid med en jurist.

3 tips till dig som funderar på att skriva testamente

  1. Tänk noga igenom hur du vill fördela arvet efter dig. Uttryck dig noggrant, din vilja ska vara tydlig och lätt att förstå. När testamentet kommer fram kommer dina arvingar inte att kunna fråga dig vad din avsikt var med testamentet. Om du då har uttryckt dig otydligt och komplicerat ökar risken för konflikter.  
  2. Kom ihåg att alltid ange vad som ska hända om någon av arvingarna i testamentet dör före dig, eller om organisationen du vill ska ärva lägger ner sin verksamhet – vad vill du ska hända då? 
  3. Glöm inte att förvara testamentet på en säker plats. Testamentet måste kunna visas upp i original när det är dags att fördela arvet efter dig, annars gäller det inte. Familjens Jurist erbjuder trygg förvaring av ditt testamente och ser till att det kommer fram när du har avlidit. 

Checklista

  • Tänk igenom hur du vill att arvet efter dig ska fördelas
  • Anlita en jurist för hjälp med att formulera och skriva testamentet
  • Se till att testamentet blir undertecknat och bevittnat så snart som möjligt
  • Förvara testamentet på en säker plats