Sök

Är du singel eller särbo? Juridik att ha koll på!

Är du singel eller bor för sig själv? I så fall: Välkommen till dagens föreläsning om några saker som kan vara bra att ha koll på!

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

För dig som har barn: Vårdnad, boende, umgänge, med mera

Har du barn tillsammans med en annan person? Då har du kanske frågor om vårdnad, boende, umgänge, underhåll och förskott på arv. Det bästa är givetvis om ni som föräldrar kommer överens, men många gånger är frågor om barn mycket känsliga sådana och därför går det helt enkelt inte att komma överens. Risken är då att saken måste lösas av en domstol, men detta brukar bli en kostsam och känslomässigt krävande resa. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist för att undvika en jobbig domstolsprocess.

Vet du vem som kommer ärva dig?

Som utgångspunkt är det bestämt i lag vem som kommer att ärva dig. Här kan du läsa mer om den legala arvsrätten. Det är dock fullt möjligt för dig att skriva ett testamente och på så vis åsidosätta lagreglerna genom att själv välja vem som ska ärva dig. Genom att skriva ett testamente kan du alltså själv välja att exempelvis en nära vän, ett syskonbarn eller en välgörenhetsorganisation ska få arvet efter dig när du går bort. Här kan du läsa mer om hur du skriver ett testamente.

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett testamente? Klicka här.
Vill du skriva ett testamente själv online? Läs mer här.

Vem hjälper dig längre fram i livet när du själv inte kan fatta beslut?

Om du på grund av ålder eller sjukdom inte längre kan fatta beslut eller själv ha hand om din ekonomi, utses oftast en god man för dig. Personen som utses till god man behöver inte ha någon koppling till dig. Genom att skriva en framtidsfullmakt slipper du dock bli tilldelad en slumpmässigt utvald god man. Istället kan du själv välja någon som du känner och litar på, exempelvis en nära vän eller en anhörig, som ansvarig för att hjälpa dig. Här kan du läsa mer om hur du skriver en framtidsfullmakt.

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva en framtidsfullmakt? Klicka här.
Vill du skriva en framtidsfullmakt själv online? Läs mer här.