Sök

Guide

Vem ärver? I vilken ordning?

Det är lagreglerna i ärvdabalken som bestämmer i vilken ordning den avlidnes anhöriga och släktingar ärver. I den här artikeln går vi igenom hur det ser ut.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Den efterlevande maken

Den avlidnes make ärver före gemensamma barn. Men barn som inte är gemensamma (kallas särkullbarn) ärver före make. Sambo har ingen arvsrätt alls. Det innebär att gemensamma barn ärver före den efterlevande sambon.

Bröstarvingar

De som är närmast till arv rakt nedåt, det vill säga barn, barnbarn om barnet är avlidet, barnbarnsbarn om barnbarnet är avlidet och så vidare, kallas bröstarvingar.

Om det inte finns make eller bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna är avlidna ärver syskon. Om något syskon är avlidet ärver syskonbarnen, om något syskonbarn är avlidet ärver deras barnbarn och så vidare. Den arvsrättsliga principen att barn träder i en avliden förälders ställe kallas istadarätt.

Om det inte finns några av de nu uppräknade arvingarna, ärver mormor och morfar, farfar och farmor och om de är avlidna ärver mostrar och morbröder, fastrar och farbröder men där tar istadarätten slut, för deras barn, som är den avlidnes kusiner, har ingen arvsrätt enligt lag.

Om den avlidne inte har några egna släktarvingar, kan under vissa förutsättningar en tidigare avliden makes släktingar ärva. I annat fall ärver Allmänna arvsfonden, en statligt administrerad fond som utbetalar de pengar som hamnar där till allmännyttiga ändamål. Detta är arvsordningen enligt lag.

Du kan vända dig till Familjens Jurist för att boka tid med en jurist för att skriva ett testamente eller skriva testamentet själva i Familjens Jurists onlinetjänst.

3 tips kring arv

  1. Genom att skriva ett testamente kan du fördela arvet efter dig på annat sätt än vad lagen säger.
  2. Om du ska ärva en släkting som har avlidit, tänk på att det kan ta lång tid från dödsfallet fram till att arvet utbetalas till dig. Börja inte handla innan du har fått pengarna.
  3. Om det finns ett testamente som gör arvet till din enskilda egendom så ska du hålla arvet avskilt från dina övriga tillgångar - om du vill att det ska fortsätta vara din enskilda egendom. Om arvet blandas med dina eller din familjs övriga tillgångar, så upphör det att vara enskild egendom.

Checklista

  •  Efter ett dödsfall ska först en bouppteckning göras.
  • Samarbeta med eventuella övriga arvingar när den avlidnes tillgångar ska säljas eller delas.
  • Om ni är flera arvingar ska ni bestämma hur tillgångarna ska fördelas i ett skriftligt arvskifte.
  • När ni fördelar arvet, tänk på att sätta av pengar till skatter som måste betalas, ett eller kanske till och med två år efter att arvet har fördelats.