Sök

Guide

Så fungerar äldreomsorgen

Omsorgen om äldre är till största delen knuten till den kommun som den äldre bor i. Kommunerna ansvarar för att äldre ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Den allra störta andelen av deras verksamhet finansieras av den skatt som dina föräldrar betalar och en liten del av avgifter som de äldre själv betalar. Dagens äldreomsorg utgår i första hand från att äldre ska bo kvar i sitt eget hem och att bostaden kan anpassas efter deras behov och förutsättningar.

Text: Anna Karin Wallberg

Om dina föräldrar inte klarar sig på egen hand hemma så kan de kontakta den kommun de bor i för att ansöka om stödinsatser. Därefter gör kommunens tjänsteman, som kallas för biståndshandläggare, en bedömning om vilken hjälp de har rätt till genom tex hemtjänst.

Först när alla tänkbara åtgärder har genomförts och biståndshandläggaren bedömer att någon inte längre kan bo hemma så kan det bli aktuellt med det som kallas för särskilt boende. Dessa kan se olika ut i olika kommuner men de har alla personal dygnet runt och det finns samlingslokaler för att umgås eller att äta tillsammans.

Utöver kommunens äldreomsorg så finns det många privata tjänster som du eller dina föräldrar själva kan välja att köpa in. Det kan exempelvis handla om olika boendeformer som riktar sig till seniorer eller privata firmor som utför städning eller trädgårdsskötsel.

Ta kontakt med kommunen

Börja gärna med att ta del av den allmänna information om äldreomsorg som finns på den aktuella kommunens hemsida. Om du vill ha mer information kan du kontaktar dina föräldrars kommun och prata med de som är biståndshandläggare inom äldreomsorg. De har till uppgift att informera om vad kommunen kan hjälpa dig med och hur olika typer av stöd fungerar.

Biståndshandläggaren ska hjälpa din förälder att göra en ansökan om äldreomsorg genom att träffa dina föräldrar och dig vid ett möte i deras hem. Mötet kan också ske på sjukhuset tillsammans med sjukhuspersonal om det blir aktuellt att ansöka om kommunal äldreomsorg efter en sjukhusvistelse.

Biståndshandläggare har tystnadsplikt och får inte föra vidare saker som ni har berättat.