Sök

Vad händer om det blir en tvist om innehållet i ett testamente? Jenny Engvall på Familjens Jurist reder ut vad som gäller.

Text: Jenny Engvall, jurist Familjens Jurist

När någon anhörig avlidit är det ofta en rad olika saker som behöver tas hand om. Det kan både vara praktiska och juridiska frågor som kan leda till att det uppstår konflikter mellan de efterlevande. Det kan till exempel handla om hur arvet efter den avlidne ska fördelas. Inte sällan kan det finnas ett testamente att ta hänsyn till.

En fråga som kan leda till konflikt är att den avlidne i ett testamente har gett bort egendom, vilket har lett till att den så kallade laglott som tillkommer bröstarvingar har kränkts. En bröstarvinge som vill få ut sin laglott behöver då begära jämkning av testamentet inom sex månader från det att han eller hon fick del av testamentet. En sådan begäran görs antingen till testamentstagaren eller genom att väcka talan vid domstol.

Behöver du juridisk rådgivning? Ta kontakt med Familjens Jurist.

En annan fråga som det kan finnas motsatta uppfattningar om är om ett testamente är giltigt eller inte. Ett testamentes giltighet kan antingen ifrågasättas på grund av formella fel såsom att testamentet inte upprättats i laga ordning, till exempel om två testamentsvittnen inte i samtidig närvaro som testatorn undertecknat testamentet, eller om testatorn inte förstått innebörden av sitt testamentariska förordnande på grund av att han eller hon var psykiskt sjuk eller dement. En arvinge som vill att ett testamente ska förklaras ogiltigt måste väcka en så kallad klandertalan vid domstol. Klandertalan ska väckas inom sex månader efter det att arvingen har fått del av testamentet.