Sök

Om jag väljer att testamentera till en organisation, vad händer då med mina bröstarvingar?

Många tycker att det känns bra att veta att de pengar som har sparats ihop under ett helt liv, kommer till nytta för ett ändamål som känns angeläget, istället för att hamna hos avlägsna släktingar. Men det blir också allt vanligare att även personer som har barn och andra nära familjemedlemmar väljer att ge en del av sin kvarlåtenskap till en organisation. Men hur stor del kan egentligen testamenteras utan att den arvsrätt som barn har enligt lag blir kränkt?

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Bröstarvingar, det vill säga de som är närmast i rakt nedstigande led, barn, barnbarn osv, har alltid rätt att få sin laglott, om de begär att få den. Laglotten är alltid hälften av arvslotten och arvslotten är den andel som bröstarvingen skulle ha ärvt om det inte hade funnits något testamente. 

Vad som händer beror alltså på hur stor andel som har testamenterats till organisationen. Om andelen är större än halva kvarlåtenskapen så kränker testamentet bröstarvingens laglott och om bröstarvingen då begär att få sin laglott, så får bröstarvingen den och organisationen får inte hela sitt legat eller hela sin andel av kvarlåtenskapen.

Bröstarvingen kan också välja att godkänna testamentet och inte begära att få sin laglott och då fördelas arvet enligt testamentet.

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett testamente? Klicka här.
Vill du skriva ett testamente själv online? Läs mer här.