Sök
Storasyster

Investera som företag

Investera i ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Är du eller ditt företag intresserade av att stödja Storasyster? Genom att investera i Storasyster tar ni ställning mot sexuellt våld och ger fler personer som blivit utsatta möjligheten att få stöd.   
                                                                                          
Vi är öppna för samarbeten med företag och organisationer som står bakom vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Tillsammans kan vi skapa ömsesidig nytta och värde för medarbetare, kunder och den breda allmänheten.