Sök

Hur testamenterar man till en organisation?

Hur gör man för att testamentera till en organisation? I artikeln går vi igenom vad du behöver tänka på.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Enligt siffror som Giva Sverige tagit fram är det endast 21 procent av alla svenskar mellan 35-65 år, som upprättat ett testamente. Och endast 1 procent har valt att skänka delar av sin kvarlåtenskap till en organisation. Men det håller på att förändras. År 2019 var det över 40 procent fler testamentsgåvor som registrerades, än året innan. Något som kan bero på att fler fått upp ögonen för att möjligheten finns.

  • Hur gör man för att inkludera en organisation i sitt testamente? 

Det finns två sätt att testamentera till en organisation. Antingen kan du bestämma att en organisation ska få en viss summa, till exempel 100 000 kronor, eller en viss bestämd ägodel, till exempel en fastighet, en bil eller ett konstverk. Detta är då ett legat och organisationen är legatarie. En legatarie har rätt att få sitt legat så snart som möjligt efter att den som har upprättat testamentet har avlidit och måste alltså inte invänta att dödsboets tillgångar fördelas genom arvskifte. En legatarie är inte dödsbodelägare och har inte någon skyldighet att delta i dödsboets förvaltning och avveckling men har därmed inte heller någon bestämmanderätt i dödsboet.

Eller så bestämmer du att organisationen ska få en andel av kvarlåtenskapen. Andelen kan vara en kvotdel eller en procentdel, alltifrån hela till kanske endast en procent av kvarlåtenskapen. Organisationen är då universell testamentstagare och dödsbodelägare och har som sådan skyldighet och rätt att delta i dödsboets förvaltning och avveckling. En universell testamentstagare får sin testamentslott genom arvskiftet som sker när dödsboet är färdigutrett, avvecklat och redovisat.

Du bör inte i testamentet skriva in instruktioner om hur boets avveckling ska ske eller hur fastigheter, värdepapper och andra tillgångar ska säljas eller fördelas, utan låta dödsbodelägarna bestämma detta. Då många organisationer är befriade från kapitalvinstskatt kan sådana instruktioner innebära skattemässiga nackdelar för organisationen.

Du bör inte heller i testamentet ange alltför exakt på vilket sätt organisationen ska använda legatet eller testamentslotten. Ändamål som är aktuella när testamentet skrivs kan vara inaktuella när det ska verkställas.

Det är slutligen mycket viktigt att ange organisationen med korrekt namn och organisationsnummer, så att det inte finns några tvivel om vilken organisation som du avser.

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett testamente? Klicka här.
Vill du skriva ett testamente själv online? Läs mer här.