Sök
WWF

Värdepappersgåva

När du skänker värdepapper (aktier, fonder, obligationer) eller aktieutdelning ökar gåvovärdet med drygt 40 % eftersom WWF är en skattebefriad stiftelse - gåvan gör på så vis ännu mer nytta.

WWF är en skattebefriad stiftelse. När du skänker dina värdepapper (aktier, fonder, obligationer) eller din aktieutdelning går hela beloppet till WWFs arbete. Värdet på din gåva ökar med drygt 40 % jämfört med vad du själv hade fått disponera och gåvan gör på så vis ännu mer nytta.

Det är enkelt att skänka värdepapper (exempelvis aktier, fonder eller obligationer) till WWF. Kontakta oss och din bank för att få hjälp att föra över de värdepapper du önskar överlåta till WWF.