Sök
WWF

Testamentera till WWF

En testamentsgåva kostar ingenting under din livstid, men gör världen till en bättre plats när du lämnat vår planet. Genom att skriva in Världsnaturfonden WWF i ditt testamente gör du en stor insats i arbetet med att bevara en levande jord till kommande generationer. WWF tar ansvar för att ditt testamente verkställs på ett värdigt sätt, med respekt för allt det som testamentet omfattar.

Skriv in Världsnaturfonden WWF i ditt testamente och bevara en levande planet för kommande generationer. Du kan välja att skänka ett fast gåvobelopp och låta resten gå till dina nära och kära – eller en procentuell andel av hela ditt arv.

Din gåva kan öka med 40%

En testamentsgåva kan bestå av kontanter, värdepapper och/eller en fastighet. WWF är en skattebefriad stiftelse innebärande att hela värdet av testamentsgåvor går direkt till WWFs arbete utan avdrag för kapitalvinstskatt. Värdet på din gåva ökar med drygt 40 % jämfört med vad du själv eller dina släktingar hade fått disponera. På så vis gör din gåva ännu mer nytta.

På WWFs hemsida kan du få hjälp att skriva testamente, ladda ned guider, mallar och få kontakt med WWFs egna testamentsexpert.