Sök
Familjens Jurist

Arvskifte

  • Familjens Jurist är experter på arvskifte och att avveckla dödsbon
  • Vi kan hjälpa till även när det finns egendom eller dödsbodelägare utomlands
  • Familjens Jurist har duktiga partners för att bidra till en smidig avveckling av dödsboet

Familjens Jurist hjälper er med upprättande av arvskifte, det avtal som visar hur arvet ska fördelas mellan dödsbodelägarna

När bouppteckningen är klar och dödsboet är avvecklat så upprättas ett avtal mellan delägarna om vem som ska ärva vilken egendom. Själva avtalet som anger hur tillgångarna fördelas kallas för arvskifte, vilket är ett civilrättsligt avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. Det är en skriftlig handling som ska undertecknas av alla delägarna. Om det enbart finns en arvinge behöver man inte göra något arvskifte.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Familjens Jurists tjänster? Ring oss gärna! Vi finns tillgängliga vardagar kl. 8-17.

0770-339 939

Kontakta oss

Vill du veta mer om Familjens Jurists tjänster? Ring oss gärna! Vi finns tillgängliga vardagar kl. 8-17.

0770-339 939