Sök

Guide

Guide till att avveckla ett dödsbo

När en person har avlidit ska det i de allra flesta fall göras en bouppteckning. I denna guide har vi skrivit ned fyra tips till dig att tänka på.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Läs mer om digital bouppteckning från Bouppteckna.se och bouppteckning med jurist hos Familjens Jurist.

  1. Bouppteckningen är dels en förteckning över den avlidnes arvingar, enligt lag och testamente, dels en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder.
  2. När bouppteckningen blivit registrerad av Skatteverket är den ett bevis för vilka som får ta hand om dödsboets tillgångar och skulder. Först när bouppteckningen är klar kan arvingarna börja sälja egendom.
  3. Eftersom dödsboet i slutändan inte ska ha kvar några tillgångar eller skulder, måste allt som inte ska övertas av någon arvinge på ett eller annat sätt avvecklas. Det kan handla om att sälja en fastighet eller bostadsrätt, aktier, fonder eller andra värdepapper, eller kanske sälja eller slänga möbler och kläder. Dessutom måste eventuella hyresavtal, el- och telefonabonnemang, tidningsprenumerationer med mera sägas upp.
  4. Det är bra om man så snart som möjligt efter dödsfallet kan säga upp det mesta, så undviks onödiga kostnader. Väldigt viktigt är också att man omedelbart kontrollerar att bostad och fordon med mera är försäkrade, ifall en olycka skulle vara framme innan dödsboet är avvecklat.