Sök

Om någon dör

Det är en omtumlande tid för nära och kära efter ett dödsfall. Utöver själva sorgearbetet finns det många juridiska frågor och praktiska beslut som de närstående behöver hantera. Denna vägvisare tar dig igenom alla delar - steg för steg.

Guide om någon dör

1. Informera om dödsfallet

Det är viktigt att den närmaste familjen och andra som den avlidne har haft kontakt med blir informerade om dödsfallet. Om möjligheten finns - ta gärna hjälp av varandra för att informera alla berörda. Här kommer några exempel på vilka som bör bli informerade:

 • Släkt och vänner
 • Arbetsgivare och kollegor
 • Grannar
 • Skola
 • Hemtjänst och städbolag
Tjänster
Läsning

2. Hur planeras en begravning?

Den som är närmast anhörig till den avlidne har huvudansvaret för att planera begravningen - men ta gärna hjälp av andra. Börja med att kontakta en begravningsbyrå så att den avlidne blir omhändertagen fram till begravningsceremonin. Fundera på hur ni vill minnas den avlidne och hur begravningen skulle kunna se ut? Att skapa ett vackert och personligt avsked behöver varken vara dyrt eller krångligt.

Tjänster

3. Hitta nytt hem till husdjur?

Om den avlidne hade en hund, katt eller annat husdjur är det viktigt att djuret genast tas om hand och får ett nytt hem. Om ingen i den närmaste kretsen har möjlighet att ta hand om djuret finns det organisationer som hjälper till att hitta nya hem.

Fonus har tillsammans med Djurskyddet skapat initiativet Djuränklingar. Med Djuränklingar vill Fonus och Djurskyddet hjälpa husdjur som av olika anledningar behöver hitta ett nytt hem och en ny kärleksfull familj. Läs mer om Djuränklingar här.

4. Skaffa dödsfallsintyg från Skattemyndigheten

Ett dödsfallsintyg behövs för att bland annat kunna utföra bankärenden - och för att kunna avsluta konton på sociala medier. Begravningsbyrån kan hjälpa dig med beställning av dödsfallsintyg.

5. Kontakta banken - se över autogiron

Det är viktigt att så snart som möjligt avsluta alla automatiska överföringar och autogiron. Saknas det pengar i dödsboet så är det här ett extra viktigt steg.

Det kan också finnas andra bankärenden att se över. Inventera bankfack och kontrollera om den avlidne hade några borgensåtaganden. Spärra bankkort - och ta fram kontouppgifter för att få en överblick över den dödes tillgångar. Du kommer också att behöva kontakta banken för att betala begravning och andra räkningar.

6. Eftersänd posten till dödsboet

Sätt upp en skylt om att reklam undanbedes. Begär eftersändning av all post till den som ansvarar för dödsboet. Samla gärna räkningar och kontobesked i en särskild pärm. Efter hand som det kommer in brev och räkningar kan du meddela berörda personer och företag om dödsfallet.

7. Säg upp befintliga försäkringar

En del försäkringar behöver sägas upp - och det finns försäkringar som faller ut vid dödsfall. Om du inte har koll på vilka försäkringar den avlidne hade, kan det vara bra att göra en försäkringsinventering.

Tjänster

8. Avsluta alla avtal och abonnemang

Det kan finnas en hel del olika avtal, abonnemang och prenumerationer i den dödes namn. Det är inte lätt att kolla upp allt, men efter hand som tiden går kommer du att se vilka räkningar som fortfarande skickas ut till den döde. De vanligaste kan ni undersöka direkt, såsom till exempel:

 • TV-abonnemang. Det kan också finnas abonnemang på TV och film genom olika onlinetjänster som Netflix, Discovery Plus med flera
 • Fast telefoni eller mobil-abonnemang
 • Internetabonnemang
 • Tidningsprenumerationer
 • Avbetalningar
 • Avtal för vatten, avlopp, el, sophämtning, hyresavtal för lägenhet eller lokal, parkeringsplatser, olika leasingavtal
 • Om den avlidne var medlem i några föreningar, meddela då dessa. Det kan röra sig om en idrottsklubb, fackförening, pensionärsförening eller hobbyrelaterade föreningar
 • Rullstolar, rullatorer, personlarm och andra hjälpmedel ska i regel lämnas tillbaka till hjälpmedelscentral
 • Avsluta personens sociala medier
Tjänster

9. Gör en bouppteckning

En bouppteckning är en sammanställning av vem eller vilka som ärver den avlidne - samt en förteckning över den avlidnes alla tillgångar och skulder. När bouppteckningen är upprättad ska den registreras hos Skatteverket.

Tjänster
Läsning

10. Efter bouppteckningens registrering - vem ärver vad?

När bouppteckningen är registrerad och klar är det dags att upprätta ett arvskifte. Ett arvskifte talar om vem som ärver vad. Arvskiftet är tillsammans med bouppteckningen de handlingar som ger arvingar rätt att ta hand om, samt fördela arvet.

Tjänster
Läsning

11. Om den avlidne bodde ensam?

I de fall där den avlidne ägde en fastighet eller bostadsrätt som inte ska tas över av någon arvinge -  kontakta en mäklare för att lägga ut bostaden till försäljning. Detsamma gäller fordon, bohag och annat lösöre.

Tjänster
Läsning