Sök

Guide

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en förteckning över vilka som har rätt att ärva den avlidne, enligt lag eller testamente, eller som kan ha bodelningsrätt i den avlidnes dödsbo.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

En bouppteckning är också en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder och, om den avlidne var gift, även den efterlevande makens tillgångar och skulder.

Bouppteckningen ska registreras av Skatteverket. Efter registrering kan bouppteckningen användas för att flytta över den avlidnes tillgångar till de som har rätt till arvet. Man kan alltså säga att bouppteckningen är arvingarnas legitimation, som de måste visa upp för att få tillgång till arvet.

Vill du ha hjälp av en jurist? Klicka här.
Vill du göra en bouppteckning själv? Läs mer om Bouppteckna.se

3 tips vid bouppteckningen

  1. Tänk på att alla dödsbodelägare och efterarvingar måste få möjlighet att närvara vid bouppteckningsförrättningen. Även om det finns ett testamente som säger att någon annan ska ärva än den som ärver enligt lag, så ska alltid alla bjudas in till förrättningen.
  2. Missade ni att ta med något i bouppteckningen? Om ni efter det att bouppteckningen registrerats upptäcker nya tillgångar eller skulder eller hittar en viktig handling, till exempel ett testamente, vid tömning av bostaden, så kan ni göra en tilläggsbouppteckning, där det nya som har kommit till redovisas. Tilläggsbouppteckningen och huvudbouppteckningen är sedan tillsammans grund för fördelningen av eventuellt arv.
  3. Är den avlidna änkling eller änka? Då måste bouppteckningen efter den tidigare avlidna maken beställas. Det kan mycket väl vara så att det finns arvingar till tidigare avlidna maken som nu, när båda makarna är avlidna, har rätt att få ut sitt arv.

Checklista

  • Kontrollera att alla som har arvsrätt enligt lag eller testamente eller som har bodelningsrätt, har varit kallade, är närvarande eller har lämnat fullmakt till någon som är närvarande.
  • Kontrollera att alla kända tillgångar och skulder finns med i bouppteckningen.
  • Se till att alla bilagor finns med när bouppteckningen skickas till Skatteverket för registrering samt även en kopia av bouppteckningen, som ska sparas i Skatteverkets arkiv.
  • Tänk på att skicka in bouppteckningen inom fyra månader från dödsdagen, så att du inte får vitesföreläggande från Skatteverket.

 

Vägvisare - Om någon dör

11 saker att tänka på om någon dör.

11 saker att tänka på om någon dör.