Sök

Köpa och sälja på auktion - vad gäller?

Att köpa eller sälja antika föremål på auktion är ett spännande sätt att hitta unika föremål. Men det är inte samma regler som gäller vid köp av nytillverkade varor. Här går vi igenom vad du bör tänka på om du säljer eller köper något via en auktionsfirma.

Text: Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Att köpa eller sälja antikviteter på auktion är ett miljömedvetet sätt att återanvända varor. Det är även ett prisvärt och roligt sätt att hitta unika och spännande inredningsföremål. Men eftersom du inte köper en nytillverkad vara – och dessutom efter en budgivning – gäller andra regler än vid vanliga köp.

Observera att denna artikel tar upp vad som gäller när du köper eller säljer något genom en auktionskammare eller auktionsfirma (näringsidkare). Inte vad som gäller när du köper eller säljer något direkt till andra privatpersoner - på exempelvis Tradera eller andra nätauktioner. Har du frågor om konsumenträtt? Läs mer och boka tid med en jurist här.

När du säljer på auktion - tänk på det här:

Glöm inte avgifterna - ta reda på vad tjänsten kostar

När du ingår avtal med en auktionskammare går det oftast till så att auktionskammaren ska sälja din vara i deras eget namn - men för din räkning. För denna tjänst tar auktionskammaren ut en avgift av dig som säljare. Det betyder att du inte får hela det belopp som en köpare betalat för varan.

Tänk på: Det är viktigt att du förstår exakt vad tjänsten kommer att kosta innan du väljer att låta auktionskammaren sälja varan åt dig.

Köparen kan ha ångerrätt

När en vara säljs i auktionshusets eget namn - men för din räkning - blir köparen av varan en konsument och auktionshuset en näringsidkare. Om auktionen sker med hjälp av distanskommunikation (exempelvis på internet) kommer köparen därför att ha 14 dagars ångerrätt. Att köparen har ångerrätt vid auktioner som sker med hjälp av distanskommunikation innebär att köpet kan komma att gå tillbaka inom ångerfristen.

Tänk på: Köparen har inte ångerrätt vid traditionella slagauktioner där du kan delta på plats.

Köpet kan hävas

Köparen kan i vissa fall ha rätt till avdrag på priset eller att häva köpet om det är något fel på varan. Köpet kan också hävas om varan inte överensstämmer med bild och beskrivning.

När du köper på auktion - tänk på det här:

Är ett bud bindande?

Ett bud som du har lagt på en auktion är bindande. Detta innebär att du måste köpa varan om du skulle vinna auktionen. Du kan alltså inte ångra eller dra tillbaka ett lämnat bud. Om auktionen sker med hjälp av distanskommunikation gäller som huvudregel att du har 14 dagars ångerrätt.

Det kan tillkomma avgifter ovanpå ditt bud

När du köper en vara på auktion tillkommer ofta auktionskammarens avgifter ovanpå det vinnande budet. Det kan innebära att du måste betala betydligt mer för varan än det vinnande budet. Se därför till att du förstår exakt hur mycket du kommer att behöva betala för varan - inklusive avgifterna till auktionskammaren.

Om varan inte är i avtalat skick kan köpet hävas

När du köper något på auktion ska skicket motsvara det som presenterats genom bilder eller beskrivning av varan. Om varan inte är i avtalat skick kan det vara fel på varan. Det kan innebära att du har rätt att detta fel åtgärdas. Du kan få prisavdrag eller häva köpet.

Ta reda på vad olika fackuttryck betyder

Ofta använder auktionshus speciella fackuttryck för att beskriva en varas skick - och detta gäller särskilt vid köp av konst. Olika termer används för att beskriva om en tavla är målad av en viss konstnär eller av någon av dennes elever, eller om tavlan endast förmodas vara målad av en viss konstnär. I vissa fall om det endast är troligt att den är målad av konstnären. Det är därför viktigt att du noggrant förstår exakt vad det är du köper.

Om varan är trasig eller felaktig - vänd dig hit:

  • Om auktionsfirman är ombud för till exempel ett dödsbo eller en privatperson, kallas det förmedlingsköp. I sådant fall kan du välja om du vill klaga hos auktionsfirman eller till den privatperson som har anlitat firman.
  • Om ett företag har anlitat auktionsfirman ska du vända dig till företaget.
  • Om du har köpt en vara av en privatperson som själv annonserat på en marknadsplats, är det privatpersonen du ska vända dig till för att klaga om varan är trasig.

Ångerrätt för köparen?

Om du köper en vara på auktion genom distanskommunikation, och det inte är möjligt att delta under auktionen på plats, så har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt (från det att du tagit emot varan). Om du bjuder på en vara där det även är möjligt att delta under auktionen på plats har du inte ångerrätt.

Oavsett om du är säljare eller köpare av antikviteter på auktion kan vi på Familjens Jurist hjälpa dig om du skulle behöva juridisk rådgivning eller biträde. Läs mer här.