Sök

Köp av varor och tjänster – de vanligaste frågorna

Det finns mycket att tänka på som konsument när du köper varor eller tjänster. Förutom att du såklart ska gilla varan du köper eller ha nytta av tjänsten så finns det en del juridiska saker att ha koll på.

Text: Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Hur kan jag kontrollera företaget innan jag köper något?

Ibland kan det vara svårt att veta exakt vilket företag du handlar från, särskilt om du handlar på nätet. Om du inte hittar tydlig information om företaget du handlar från på själva hemsidan, brukar det ofta stå i köpvillkoren. Det kan också vara svårt att veta om hantverkaren du anlitar har ett aktiebolag eller en enskild firma. Om du vet hantverkarens namn eller företagsnamn kan du genom olika upplysningstjänster på nätet kontrollera vilken företagsform hantverkaren verkar genom. Du kan också kontrollera hur företagets ekonomi verkar, och säkerställa att det inte är försatt i konkurs eller likvidation. Ett tips är också att du genom att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Kronofogden tar reda på om företaget har några anmälningar eller krav/skulder.

Vem ska bevisa att det finns ett fel? Vilka fel ansvarar säljaren av en vara för?

Som utgångspunkt är det du som konsument som måste bevisa att det finns ett fel i varan. Säljaren av varan ansvarar bara för sådana fel som fanns i varan när du tog emot varan. Det kallas för ursprungligt fel. Det kan vara väldigt svårt för en konsument att bevisa att ett fel är ursprungligt. För att underlätta för konsumenten ska därför ett fel som uppstår under de första sex månaderna från köpet som huvudregel antas ha funnits i varan redan vid leveransen.

Vad gör jag om det är fel på varan eller tjänsten?

Om du anser att varan eller tjänsten har ett fel är det första du bör göra att dokumentera felet, alltså ta bilder eller filma felet. Du bör sedan skriftligen påtala felet för företaget. Det kallas reklamation. Du bör reklamera så snart du kan efter det att du upptäckte felet, och senast inom två månader. Om du reklamerar för sent kan du förlora rätten att göra gällande felet. Om företaget inte håller med om att det finns ett fel kan du ta in en besiktningsman eller någon annan sakkunnig som skriver ett utlåtande rörande felet. 

Vad har jag för rättigheter om det finns ett fel?

Om varan har ett fel som säljaren ansvarar för har du som konsument rätt att kräva att säljaren reparerar felet, levererar en ny motsvarande vara eller ger dig prisavdrag. Du kan också ha rätt till skadestånd om du haft kostnader på grund av felet. I vissa fall kan du också ha rätt att häva köpet.

Om tjänsten har ett fel har du rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet, ersätter dig för kostnaden att åtgärda felet eller sänker priset med anledning av felet. Du kan också ha rätt till skadestånd om du haft kostnader på grund av felet. I vissa fall kan du också ha rätt att häva avtalet helt eller delvis.

Har du frågor om konsumenträtt? Läs mer och boka tid med en jurist här.

Kan jag neka företaget att försöka åtgärda felet?

Nej, bara i väldigt få fall. Företaget har en långtgående rätt att i de flesta fall försöka att åtgärda felet som första åtgärd. Det är bara i särskilda undantagsfall som du som konsument har rätt att vägra ett avhjälpande av felet. Du bör därför aldrig vägra företaget att försöka åtgärda felet om du inte är säker på att du har rätt till det. Om du felaktigt vägrar företaget rätten att försöka åtgärda felet kan det innebära att du förlorar rätten att kräva något av företaget på grund av felet.

Hur kan jag få en tvist prövad?

Om du inte kommer överens med företaget finns det olika sätt att få en prövning av tvisten. Ett effektivt sätt att få en juridisk prövning av tvisten är att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som har i uppgift att avgöra konsumenttvister. Att göra en anmälan till ARN är kostnadsfritt och du kan aldrig bli skyldig att betala några kostnader för ARN:s prövning även om du inte skulle få rätt i ARN. ARN:s beslut är inte bindande utan endast rekommendationer, men de flesta seriösa företag följer ARN:s beslut.

Om du vill ha en prövning som kan resultera i en tvingande dom så måste du istället vända dig till domstol. Till skillnad från ARN så kostar det att ansöka om att en domstol ska pröva tvisten. Det kan vara kostsamt att få en prövning i domstol ifall parterna anlitar ombud.

Relaterade tjänster