Sök

Framtidsfullmakt - en eller flera fullmaktshavare?

Det finns olika exempel på framtidsfullmakter. Till exempel vem eller vilka som ska vara fullmaktshavare. I den här artikeln går vi igenom de alternativ det finns att välja på.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Vem kan vara min framtida fullmaktshavare?

Du har bestämt dig för att skriva en framtidsfullmakt. Men hur ska du som fullmaktsgivare tänka när du ska utse vem som ska vara din fullmaktshavare och hjälpa dig i framtiden? Är det verkligen tillräckligt att utse en person? Tänk om den personen av någon anledning inte har möjlighet att ta sig an uppdraget när du, någon gång i framtiden, behöver hjälp?

1. En person

Självklart går det bra att bara ha en person som fullmaktshavare. Men det finns fler alternativ. Om vi går igenom vilka möjligheter som finns, så blir det enklare för dig att utse vem eller vilka som blir fullmaktshavare i din framtidsfullmakt.

2. Två eller flera med samma behörighet

Ett annat alternativ är att utse två eller flera med samma behörighet. Var och en av dem kan alltså företräda dig utan att informera eller samråda med de övriga. Visst kan det finnas nackdelar med att flera personer har lika stor rätt att företräda dig. Men det finns även fördelar.

Om alla fullmaktshavare har samma behörighet kan de på ett enkelt sätt dela upp uppgifterna mellan sig och avlasta varandra. Om någon av dem inte kan hjälpa dig, så kan någon av de andra utan vidare träda in. Tänk på att om du väljer att på detta sätt ha flera fullmaktshavare, är det viktigt att de kan samarbeta och kommunicera med varandra, annars kan det bli problem.

3. Två eller flera i förening

Ett tredje alternativ är att utse två personer i förening. Det betyder att de alltid måste vara tillsammans när de företräder dig med hjälp av fullmakten. Det hindrar förstås att de (var för sig) kan göra saker som kanske inte är till fördel för dig. Men det kan också bli väldigt opraktiskt för respektive fullmaktshavare om de alltid måste vara tillsammans när de ska hjälpa dig att, till exempel, betala dina räkningar.

4. Två eller flera i turordning

Som ett fjärde alternativ kan du utse flera personer i turordning, eller subsidiärt, som det heter med ett finare ord. Att ha flera fullmaktshavare i turordning innebär att du utser en av dem som i första hand ska företräda dig. Men om den personen i framtiden, av någon anledning, inte kan vara fullmaktshavare, har du i fullmakten utsett en ersättare som då kan träda in. Du kan också utse en tredje person, som då blir ersättare för ersättaren.

Det här kan nog anses vara det bästa alternativet. Det finns bara en fullmaktshavare men det finns också andra som kan ta över om det skulle behövas. Mycket kan hända innan det om kanske tjugo eller trettio år kan bli aktuellt att fullmakten ska börja gälla.

5. Kombinationer av behörighet

Du kan slutligen bestämma dig för en kombination av flera av alternativen. Du kan till exempel ha flera fullmaktshavare med samma behörighet (som i alternativ två ovan) eller två personer i turordning (som i alternativ fyra), när det gäller de vardagliga uppgifterna. Men när det gäller att till exempel sälja din fastighet eller bostadsrätt eller andra göromål av stor ekonomisk betydelse, så måste de agera i förening, alltså vara tillsammans.

Utse en granskare för extra säkerhet

Som en extra säkerhet finns också en möjlighet att i framtidsfullmakter utse en granskare, som fullmaktshavaren ska redovisa till. Du kan även ge granskaren möjlighet att återkalla fullmakten om den missbrukas.

Kom ihåg

Oavsett om du utser en eller flera personer som fullmaktshavare i din framtidsfullmakt så är det allra viktigaste att du väljer någon eller några som du vet att du kan lita på till 100 procent.

Hos Familjens Jurist kan själv skriva en framtidsfullmakt i deras onlinetjänst eller boka tid med en jurist.