Sök

Guide

Fysiska och kognitiva förändringar hos äldre

Det händer saker både fysiskt och mentalt när människans kropp blir äldre. Kroppens funktioner kan fungera sämre vad gäller rörelseförmågan men även kroppens inre organ kan påverkas och fungera sämre än tidigare. Dessutom kan våra sinnen påverkas av ålder och av yttre eller inre påverkan under ett långt liv. Det gör att äldre tex kan få svårare att ta till sig instruktioner eller glömmer lättare. Ju mer du vet om hur människan påverkas av ålder desto bättre kan du vara ett stöd för dina gamla föräldrar.

Text: Anna Karin Wallberg

Fysiska försämringar

Gradvis försämras kroppens funktioner och vissa av dem kan ses från utsidan. Kanske har du lagt märke till att din mamma eller pappa fått allt tunnare och torrare hy med pigmentförändringar och en ökad känslighet för sol och värme? Ansiktet kan också förändras så att pannan, näsan och munnen framträder mer.

Att synen försämras med åren är vi många som själva upplevt. I takt med att linsen åldras blir det svårare att se klart på nära håll. Många behöver starkare ljus för att kunna se detaljer och även färguppfattningen kan förändras. Gamla föräldrars dåliga hörsel är ofta en källa till irritation för oss som försöker prata med dem. Deras hörsel har påverkats av oljud ju längre de levt och dessutom sker rena åldersförändringar som minskar förmågan att höra. Detsamma gäller för andra viktiga sinnen som balans, smak och lukt som alla försämras med åldern.

Det är inte heller ovanligt att många äldre inte är lika hungriga som vi minns dem. Kroppen blir helt enkelt sämre på att reglera energinivån när åldrandet påverkar både ämnesomsättningen och hormonsystemet, inte minst vad gäller sköldkörteln. Till detta kommer att deras immunsystem fungerar långsammare vilket ökar riskerna vid både enklare förkylningar och för cancer.

Många äldre får problem med hjärtat och kärlsystemet. Tidigare livsstil påverkar men det naturliga åldrandet innebär i sig att hjärtfrekvensen sjunker och att hjärtat förstoras vilket ger en sämre förmåga att pumpa runt blodet i kroppen. Även blodtrycksförändringar är vanliga och kärlen kan förtjockas. Lungorna får svårare att ta upp syre från luften, så det är inte konstigt att orken tryter.

Ett annat organ vars förmåga blir märkbart sämre är njurarna som får svårare att rena kroppen från slaggprodukter. Vid 80 års ålder är njurarnas funktion nedsatta till ungefär hälften av den ursprungliga förmågan. Detta påverkar bl.a. hur länge läkemedel stannar kvar i kroppen vilket gör att doser av mediciner kan behöva ändras.

En ytterst märkbar förändring hos våra gamla föräldrar är att urinblåsans kapacitet minskar med åren. De kan behöva kissa oftare och det är vanligt att urin läcker.

Våra skeletts bentäthet börjar minska redan i 30 årsåldern och för våra gamla föräldrar innebär den en tilltagande risk för benskörhet och därmed benbrott redan vid mindre olyckor.

Kognitiva försämringar

Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. Kognitiva försämringar kan till exempel göra det svårt att:

  • Fokusera och följa en instruktion för hur något ska utföras.
  • Förstå och ha känsla för tid och hur lång tid olika saker tar.
  • Organisera, planera och genomföra aktiviteter.
  • Komma ihåg vad som är planerat.
  • Hitta till platser och saker.
  • Lösa problem som plötsligt uppstår och bestämma sig för vad som bör göras och hur.

Försämrad kognition är till stor del beroende på att hjärnans förmåga försämras i och med att en person blir äldre. Exempelvis så försämras förmågan att ta in sinnesintryck, som syn, hörsel, smak, vilket i sin tur gör att informationen till hjärnan försämras. Men, det finns inget exakt samband med vilken ålder en människa är och exakt hur hjärnan fungerar. Hjärnans förmåga kan variera stort mellan olika individer som är lika gamla. Hjärnan kan dessutom drabbas av en rad sjukdomar som i sig själv och genom behandlingen kan påverka minnet eller andra kognitiva förmågor.

Sammantaget är det inte konstigt att dina gamla föräldrar kan upplevas som glömska, förvirrade eller att de har svårt att tex lära sig en ny teknisk lösning. Det kan vara frustrerande men det enda vi kan göra är att ha tålamod och kanske att välja att prata om krångliga saker med dina föräldrar när de är utvilade och befinner sig på en lugn plats.